Davet Mektubu


Değerli Meslektaşlarımız,

Bu yıl 08-10 Mart 2018 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek olan 6. Çocuk Dostları Kongresi’ ne siz değerli meslektaşlarımızı davet etmekten mutluluk ve heyecan duymaktayız.

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından düzenlenen ilk 3 kongre Pediatri camiasının yoğun katılım ve desteği ile gerçekleştirilmiş, bu durum İstanbul ilindeki Eğitim ve Araştırma Hastaneleri Çocuk Kliniklerinin bütünselliğini sağlama fikrini doğurmuştur. Haseki EAH, Okmeydanı EAH ve Ümraniye EAH birlikteliğinde düzenlenen 4. ve 5. Çocuk Dostları Kongrelerinin başarısı bu fikri güçlendirmiştir. Ülkemizin yalnızca sağlık alanına odaklı ilk devlet üniversitesi olma özelliğini taşıyan Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin çatısı altında toplanması ile gelenekselleşen kongremiz sayesinde İstanbul ili Eğitim ve Araştırma Hastaneleri Çocuk Kliniklerinin birlikteliği geliştirilmeye çalışılmakta ve sağlık çalışanlarının birbiri ile olan bağlarının güçlenmesi hedeflenmektedir.

Çocuk Dostları Derneği çatısı altında Şişli Hamidiye Etfal ve Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastaneleri birlikteliğinde gerçekleşecek olan kongremizde sizlerin değerli destek ve katkıları büyük önem taşımaktadır.