• 28

  Ocak

  Bildiri Son Gönderim Tarihi
  07

  Mart

  Kongre Başlangıç Tarihi
 • 07

  Mart

  Kongre Başlangıç Tarihi
  28

  Ocak

  Bildiri Son Gönderim Tarihi

Bildiri Gönderimi

Poster Bildirimi 
Kongremizde poster ve sözlü bildirimler kabul edilecektir. Bildiriler web sitesi üzerinden online olarak kabul edilecektir. Bildiri son gönderim tarihi 28 Ocak 2019’dur. Sözlü Bildiri ve Poster özetleri Kongre kitapçığında orijinal hali ile basılacaktır.

Bildiri hazırlanırken yazarların dikkat etmesi gereken kurallar
Bildirilerin değerlendirilmeye alınabilmesi için araştırmacılardan en az birinin kongre kayıt işlemlerini tamamlamış olması gerekmektedir. Bildiri özetlerinin kongre web sitesi www.cocukdostlarikongresi.org üzerinden (Online Gönderim Modülü ile) online gönderilmesi tek geçerli bildiri özeti gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak e-posta, posta, kargo vb. yollarla gönderilen özetler değerlendirmeye alınmayacaktır. Online bildiri özeti gönderme sistemi Abstract Agent’a kongre web sitesi üzerinden erişebilirsiniz. Bildirilerin sunuş biçimi (sözlü bildiri, poster) konusundaki son karar bilimsel komiteye aittir.

Yazım Kuralları:
 1. Özetler “online” bildiri özeti sistemi ile toplanacaktır. Bu nedenle font büyüklük ve tipi sistem tarafından ayarlanacaktır.
 2. Yazar adları yazılırken soyadından sonra bir boşluk bırakarak adın ilk harfleri noktasız ve yan yana yazılmadır. (Örneğin; Nuhoğlu A)
 3. Adlarda akademik ünvan kullanılmamalıdır.
 4. Yazarların çalıştıkları kurumların adları ve bulunduğu şehir mutlaka belirtilmelidir. Uzun adresler ve ünvan yazılmamalıdır. (Örneğin; Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul)
 5. Çalışma özet içeriğinde çalışmanın yapıldığı kurum ismi yazılmamalıdır. Örneğin; “Şişli Etfal" yerine "Hastanemiz" şeklinde kullanılmalıdır.
 6. Özet başlığının yalnız ilk harfi büyük yazılmalıdır (kısaltmalar istisnadır)
 7. Sunum şekli “Sözel, Poster veya Tercih Yok” olarak seçilebilir.
 8. Özette, çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntılarıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
 9. Bildiri özetleri aşağıdaki bölümlere göre ayrılmalı ve özet içerisinde bu başlıklar satırbaşlarına BÜYÜK HARF ile yazılmalıdır.
 10. Sözlü (Araştırma) ve Poster (Araştırma) Bildirileri:
  • GİRİŞ ve AMAÇ
  • YÖNTEM
  • BULGULAR
  • TARTIŞMA ve SONUÇ

  Sözlü (Olgu) ve Poster(Olgu) Bildirileri:
  • AMAÇ
  • OLGU
  • SONUÇ
 11. Özet metni 300 kelimeyi geçmemelidir.
 12. Online bildiri modülü üzerinden gönderilen özetlerde düzeltme yapılmayacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.
 13. Bildiri özetlerinde tablo, şekil, grafik ve benzeri ekler kabul edilmemektedir. Bu şekilde ekleme yapılan özetlerde bulunan ekler basım evresinde kitapçıkta yer almayacaktır.

Dikkat edilecek hususlar:

 • Online bildiri modülünü ilk kez kullanacaksanız “Yeni Kullanıcı” linkini kullanarak sisteme kaydolunuz.
 • Sisteme kayıt işleminden sonra sayfadaki açıklamalar size yardımcı olacaktır. Verilen mesaj ve açıklamaları dikkatle okuyunuz.
 • Özet gönderme işleminizden sonra e-posta adresinize gelecek olan onay mesajlarını saklayınız.
 • Bildirinizle ilgili tüm değerlendirme sürecini e-posta ve parolanızla sistem üzerinden izleyebilirsiniz.
 • Gönderme sırasında teknik destek ya da sorularınız için Lookus iletişim Hizmetleri Ltd. / Tel: 0216 372 66 44 - [email protected]

Bildirilerin Değerlendirilmesi: 
Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad / soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesi’nce yapılacaktır. Bildirilerin değerlendirilmeye alınabilmesi için araştırmacılardan en az birinin kongre kayıt işlemlerini tamamlamış olması gerekmektedir.

Kabul - Red Yanıtları
Göndermiş olduğunuz tüm özetlerin değerlendirme sonuçları, kabul veya red biçiminde sunum şekli ile birlikte 14 Şubat 2018 tarihinden itibaren e-mail ile tarafınıza bildirilecektir.