• 28

  Ocak

  Bildiri Son Gönderim Tarihi
  07

  Mart

  Kongre Başlangıç Tarihi
 • 07

  Mart

  Kongre Başlangıç Tarihi
  28

  Ocak

  Bildiri Son Gönderim Tarihi

Kurs Programı


07 Mart 2019 ~ Perşembe

AİLE HEKİMLERİ İÇİN YENİDOĞAN MUAYENESİ KURSU

*Kurs kontenjanı 150 kişi ile sınırlı olup, kurs kaydı için kongre kaydının yaptırılması zorunludur.


Kurs Sorumluları: Dr. Seçil Arıca, Dr. Serdar Cömert


08:30 - 09:30 Kayıt ve açılış
09:30 - 10:00 Bir tarama aracı olarak yenidoğan muayenesi Ayşegül Uslu
10:00 - 10:30 Cilt lezyonları Güzin Zeren Öztürk
10:30 - 11:00 Kahve Arası
11:00 - 11:30 Hasta bebek Gamze Özgürhan
11:30 - 12:30 Olgularla pratik uygulama Didem Arman, Nursu Kara, Gamze Özgürhan,
Lida Bülbül
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 14:00 Baş boyun muayenesi, GKD Didem Arman
14:00 - 14:30 Doğumsal kalp hastalıkları Lida Bülbül
14:30 - 15:00 Kahve Arası
15:30 - 16:00 Genital muayene
Nursu Kara
16:00 - 16:30 Aile hekimliği gözüyle yenidoğana bakış Mehmet Taşkın Eğici
16:30 - 17:00 Olgularla pratik uygulama Didem Arman, Nursu Kara, Gamze Özgürhan,
Lida Bülbül
17:00 Kapanış, kurs belgelerinin dağıtımı

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİNDE BAKIM VE UYGULAMALAR KURSU

*Kurs kontenjanı 100 kişi ile sınırlı olup, kurs kaydı için kongre kaydının yaptırılması zorunludur.


Kurs Başkanları: Esma Özev, Azime Türköz


08:30 - 09:30 Kayıt ve açılış
09:30 - 10:00 Ağız bakımı Mesudiye Çizmecioğlu
10:00 - 10:30 Aspirasyon Vesile Kantaş
10:30 - 11:00 Kahve Arası
11:00 - 11:30 Trakeostomi bakımı Nagihan Eyi
11:30 - 12:00 Kateter bakımı Ebru Temizsoy
12:00 - 12:30 Basınç ülseri bakımı Aysun Bulgur
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 14:00 Stoma bakımı Melek Onar
14:00 - 14:30 Vital bulguların değerlendirilmesi Zekiye Elçi
14:30 - 15:00 Kahve Arası
15:00 - 15:30 Oksijen uygulamaları Melih Çakır
15:30 - 16:00 Kan alma işleminde çocukların hazırlanması ve uygulanması Tuğba Yarıcı
16:00 - 17:00 Kan kültürü alınması Neşe Çimenci
17:00 - 17:30 Kronik hastalığı olan çocuk ve ebeveyne yaklaşım Ezgi Şen Demirdoğan
17:30 - 18:00 Kapanış, kurs Belgelerinin Dağıtımı

SAĞLAM ÇOCUK İZLEM KURSU

*Kurs kontenjanı 40 kişi ile sınırlı olup, kurs kaydı için kongre kaydının yaptırılması zorunludur.


Kurs Sorumluları: Gülbin Gökçay, Perran Boran


08:30 - 09:30 Kayıt ve Açılış
09:30 - 10:00 Toplumda çocuk sağlığı izlemi prensipleri Gülbin Gökçay
10:00 - 10:30 Çocuk sağlığı izleminde taramalar Pınar Yılmazbaş
10:30 - 11:00 Kahve Arası
11:00 - 11:30 Büyümenin izlenmesi Bahar Kural
11:30 - 12:00 Gelişimin izlenmesi ve desteklenmesi Gizem Kara
12:00 - 12:30 Tartışma Gülbin Gökçay, Gizem Kara
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 13:45 Anne sütüyle beslenme Bahar Kural
13:45 - 14:00 Tamamlayıcı beslenme Pınar Yılmazbaş
14:00 - 14:15 Çocuk beslenmesinde sık karşılaşılan sorunlar Gonca Keskindemirci
14:15 - 14:30 Tartışma
14:30 - 15:00 Kahve Arası
15:00 - 15:30 Erken çocukluk dönemi uyku sorunları Perran Boran
15:30 - 16:00 Çocuklarda sık görülen davranış sorunları ve pratik yaklaşımlar Gonca Keskindemirci
16:00 - 17:00 Sık görülen nörolojik sorunlara yaklaşım Tuğçe Uzunhan
17:00 - 17:30 Tartışma Perran Boran
17:30 - 18:00 Kapanış, kurs belgelerinin dağıtımı

YENİDOĞAN HEMŞİRELERİ İÇİN TEMEL MEKANİK VENTİLASYON KURSU

*Kurs kontenjanı 60 kişi ile sınırlı olup, kurs kaydı için kongre kaydının yaptırılması zorunludur.

Kurs Sorumluları: Emrah Can, Ali Bülbül


08:30 - 09:30 Kayıt ve açılış
09:30 - 10:00 Mekanik ventilasyonda temel kavramlar Şule Özdemir
10:00 - 10:30 Solunum desteği için mekanik ventilasyon kime? Ne zaman? Eda Çeçen
10:30 - 11:00 Kahve Arası
11:00 - 11:30 Entibasyonda hemşirenin rolü Türkan Şimsek
11:30 - 12:00 Kan gazı değerlendirilmesi Özge Tutuş
12:00 - 12:30 Non-İnvazif (CPAP-NSIMV) ventilasyonda bebek bakımı Nehir Ulu Öğüt
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 14:00 İnvazif (SIMV-AC-VG) ventilasyonda bebek bakımı Nehir Ulu Öğüt
14:00 - 14:30 Mekanik ventilatördeki bebeğin fizyoterapi uygulaması Aysun Yılmaz
14:30 - 15:00 Kahve Arası
15:00 - 15:30 Ekstübasyon sonrası hemşirelik izlemi Melek Selalmaz
15:30 - 16:00 Entübe prematüre bebekte kanguru bakımı Türkan Şimşek
16:00 - 17:00 Pratik uygulamalar
17:00 - 17:30 Kapanış, kurs belgelerinin dağıtımı

OLGULAR EŞLİĞİNDE KALITSAL METABOLİZMA HASTALIKLARINA YAKLAŞIM KURSU

*Kurs kontenjanı 30 kişi ile sınırlı olup, kurs kaydı için kongre kaydının yaptırılması zorunludur.


Kurs Sorumluları: Mübeccel Demirkol, Gülden Gökçay, Çiğdem Aktuğlu Zeybek


08:30 - 09:00 Kayıt ve açılış
09:00 - 09:45 Hasta görünümlü yenidoğan bebeğin ayırıcı tanısında metabolik hastalıklar Çiğdem Aktuğlu Zeybek
09:45 - 10:30 Metabolik hastalıklar ve hipoglisemi Hasan Önal
10:30 - 11:00 Kahve Arası
11:00 - 11:30 Akut karaciğer yetersizliği olgularının ayırıcı tanısında metabolik hastalıklar Sevil Dorum
11:30 - 12:00 Kolestaz ayırıcı tanısında metabolik hastalıklar Emel Çakar
12:00 - 12:30 Rabdomiyoliz ile başvuran olgularda ayırıcı tanıda metabolik hastalıklar Mehmet Cihan Balcı
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 14:00 Akut bilinç değişikliği ile gelen hastada ayırıcı tanıda metabolik hastalıklar Tanyel Zübarioğlu
14:00 - 14:30 Yenidoğan ve süt çocuğunun dirençli epilepsisinde ayırıcı tanısında metabolik hastalıklar Ertuğrul Kıykım
14:30 - 15:00 Kahve Arası
15:00 - 15:45 Kalıtsal metabolik hastalık tanısında metabolizma testlerinin önemi ve olgu sunumları Melike Ersoy, Soner Erdin
15:45 - 16:15 Kapanış, Kurs Belgelerinin Dağıtımı

YENİDOĞAN SOLUNUM DESTEĞİ KURSU

*Kurs kontenjanı 50 kişi ile sınırlı olup, kurs kaydı için kongre kaydının yaptırılması zorunludur.

Kurs Sorumluları: Sinan Uslu, Özgül Salihoğlu


08:30 - 09:00 Kayıt ve açılış
09:00 - 09:30 Solunumun temel fizyolojisi ve mekanik ventilasyona giriş
Ramazan Özdemir
09:30 - 10:30 Nazal CPAP ve noninvaziv ventilasyon  
09:30 - 09:50 Doğumhanede stabilizasyon
Melek Akar
09:50 - 10:10 Yoğun bakımdaki uygulamalar
Sadık Yurttan
10:10 - 10:30 Surfaktan uygulama metodları
Evrim Kıray Baş
10:30 - 11:00 Kahve Arası
11:00 - 11:30 Konvansiyonel ventilasyon yöntemleri
Yekta Öncel
11:30 - 12:00 Kan gazı değerlendirilmesi
Özge Altun Köroğlu
12:00 - 13:00 Öğle Yemeği
13:00 - 13:30 Ventilatördeki hastanın bakımı ve izlemi
Umut Zubarioğlu
13:30 - 14:00 Ventilatörden ayırma
Leyla Bilgin
14:00 - 14:30 Olgularla ventilatörde hasta izlemi
Fatma Kaya Narter
14:30 - 15:00 Kahve Arası
15:00 - 16:45 Mekanik ventilatör üzerinde pratik uygulamalar
Moderatör: Özgül Salihoğlu


RDS'li bebeğin yönetimi
TTN'li bebeğin yönetimi
PPH / Mekonyum aspirasyonu olan bebeğin yönetimi
Pnömotorakslı bebeğin yönetimi
Pulmoner hemorajili bebeğin yönetimiSelda Arslan
Mesut Dursun
Muhittin Çelik
Ömer Güran
Ozan Uzunhan
16:45 Kapanış, kurs belgelerinin dağıtımı

BESLENME KURSU

*Kurs kontenjanı 40 kişi ile sınırlı olup, kurs kaydı için kongre kaydının yaptırılması zorunludur.


Kurs Sorumluları: Nafiye Urgancı, Coşkun Çeltik


08:30 - 09:30 Kayıt ve açılış
09:30 - 10:00 Anne sütünde gelinen nokta
Sertaç Arslanoğlu
10:00 - 10:30 Tamamlayıcı beslenme doğru bildiğimiz yanlışlar
Ayşe Selimoğlu
10:30 - 11:00 Kahve Arası
11:00 - 11:30 Sağlam çocukta ve özel durumlarda mama kullanımı
Ayşen Aydoğan
11:30 - 12:00 Makrobesinlerin çocuk beslenmesindeki yeri
Hasret Ayyıldız Civan
12:00 - 12:30 Mikrobesin öğelerinin gereksinimi Nelgin Gerenli
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 14:00 Çocukluk çağında vitaminler; kime, ne zaman, ne kadar?
Sebahat İmamoğlu Çam
14:00 - 14:30 Fonksiyonel gıdalar Nuray Uslu Kızılkan
14:30 - 15:00 Kahve Arası
15:00 - 15:30 Yoğun bakımdaki çocuktaki beslenme Merve Kesim Usta
15:30 - 16:00 Hastalıklara göre enteral ürün seçimi Günsel Kutluk
16:00 - 17:00 Olgularla total parenteral beslenme Ömer Faruk Beşer
17:00 - 17:30 Kapanış, kurs belgelerinin dağıtımı


08 Mart 2019 ~ Cuma

NEURO-PROTECTION AND DEVELOPMENTAL CARE

*Kurs kontenjanı 30 kişi ile sınırlı olup, kurs kaydı için kongre kaydının yaptırılması zorunludur.
**(İngilizce - Türkçe simültane çeviri yapılacaktır.)

Kurs Sorumluları: Nurdan Uras, Sevilay Topçuoğlu


13:30 Açılış  
13:30 - 14:00 Supporting the infant with the neonatal integrative developmental care model (neuro-protection). Ghada El Khaldi
14:00 - 14:30 The healing environment: temperature/touch, skin to skin contact, smell, taste, sound, light. Ghada El Khaldi
14:30 - 15:00 Kahve Arası
15:00 - 15:30 Partnering with families, positioning and handling, sleep, minimizing stress & pain, protecting skin, nutrition Ghada El Khaldi
15:30 - 16:00 Infant massage, NIDCAP Ghada El Khaldi
16:00 - 16:30 Kapanış, kurs belgelerinin dağıtımı

ÇOCUK PSİKİYATRİ KURSU

*Kurs kontenjanı 40 kişi ile sınırlı olup, kurs kaydı için kongre kaydının yaptırılması zorunludur.


Kurs Başkanları: Mücahit Öztürk, Gül Karaçetin


14:00 Açılış
14:00 - 14:30 Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ve dürtüsellik Mücahit Öztürk
14:30 - 15:00 Otizm spektrum bozuklukları ve bağlanma Onur Burak Dursun
15:00 - 15:30 Kahve Arası
15:30 - 16:00 İnternet bağımlılığı Gül Karaçetin
16:00 - 16:30 Madde kullanım bozukluğu Arzu Çiftçi
16:30 - 17:00 Kapanış, Kurs Belgelerinin Dağıtımı

PEDİATRİK DERMATOLOJİ KURSU

*Kurs kontenjanı 40 kişi ile sınırlı olup, kurs kaydı için kongre kaydının yaptırılması zorunludur.


Kurs Sorumluları: Oktay Taşkapan, Asuman Cömert Erkılınç


13:00 Açılış
13:00 - 13:30 Yenidoğanda sık görülen dermatolojik sorunlar Zeynep Topkarcı
13:30 - 14:00 Yenidoğanın cilt bakımı Ezgi Özkur
14:00 - 14:30 Kontakt dermatit Oktay Taşkapan
14:30 - 15:00 Kahve Arası
15:00 - 15:30 Atopik dermatit Asuman Cömert Erkılınç
15:30 - 16:00 Ürtikeryal hastalıklar Emek Kocatürk
16:00 - 16:30 Tanınız nedir? Serap Utaş
16:30 - 17:00 Kapanış, kurs belgelerinin dağıtımı


09 Mart 2019 ~ Cumartesi

KLİNİĞİN LABORATUVARA YANSIMASI

*Kurs kontenjanı 40 kişi ile sınırlı olup, kurs kaydı için kongre kaydının yaptırılması zorunludur.


Kurs Sorumluları: Nazan Dalgıç, Nevin Hatipoğlu


08:30 - 09:00 Açılış
09:00 - 09:25 Enfeksiyon hastalıklarında biyokimya laboratuvarının kullanımı Asuman Gedikbaşı
09:25 - 09:50 Enfeksiyon hastalıklarında mikrobiyoloji laboratuvarının kullanımı Banu Bayraktar
09:50 - 10:15 Enfeksiyon hastalıkları tanısında temel radyoloji Figen Palabıyık
10:15 - 10:30 Tartışma
10:30 - 11:00 Kahve Arası
11:00 - 11:20 Solunum yolu enfeksiyonlarında: Klinik ipuçları Deniz Aygün
11:20 - 11:40 Solunum yolu enfeksiyonlarında: Mikrobiyoloji Selda Hançerli Törün
11:40 - 12:00 Solunum yolu enfeksiyonlarında: Radyoloji (olgularla) Evrim Özmen
12:00 - 12:15 Tartışma
12:15 - 13:00 Öğle Yemeği
13:00 - 13:20 Santral sinir sistemi ve kan akımı enfeksiyonlarında: Klinik ipuçları Hacer Aktürk
13:20 - 13:40 Santral sinir sistemi ve kan akımı enfeksiyonlarında: Mikrobiyoloji Ayşe Karaaslan
13:40 - 14:00 Santral sinir sistemi ve kan akımı enfeksiyonlarında: Radyoloji (olgularla) Figen Palabıyık
14:00 - 14:15 Tartışma
14:15 - 14:30 Kahve Arası
14:30 - 14:50 Kas, eklem, kemik ve yumuşak doku enfeksiyonlarında: Klinik İpuçları Özden Türel
14:50 - 15:10 Kas, eklem, kemik ve yumuşak doku enfeksiyonlarında: Mikrobiyoloji Eda Sünnetçi
15:10 - 15:30 Kas, eklem, kemik ve yumuşak doku enfeksiyonlarında: Radyoloji (Olgularla) Figen Palabıyık
15:30 - 15:45 Tartışma
15:45 - 16:15 Kapanış, Kurs belgelerinin dağıtımı