• 28

  Ocak

  Bildiri Son Gönderim Tarihi
  07

  Mart

  Kongre Başlangıç Tarihi
 • 07

  Mart

  Kongre Başlangıç Tarihi
  28

  Ocak

  Bildiri Son Gönderim Tarihi

BİLİMSEL PROGRAM


AİLE HEKİMLERİ İÇİN YENİDOĞAN MUAYENESİ KURSU

*Kurs kontenjanı 150 kişi ile sınırlı olup, kurs kaydı için kongre kaydının yaptırılması zorunludur.


Kurs Sorumluları: Dr. Seçil Arıca, Dr. Serdar Cömert


08:30 - 09:30 Kayıt ve açılış
09:30 - 10:00 Bir tarama aracı olarak yenidoğan muayenesi Ayşegül Uslu
10:00 - 10:30 Cilt lezyonları Güzin Zeren Öztürk
10:30 - 11:00 Kahve Arası
11:00 - 11:30 Hasta bebek Gamze Özgürhan
11:30 - 12:30 Olgularla pratik uygulama Didem Arman, Nursu Kara, Gamze Özgürhan,
Lida Bülbül
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 14:00 Baş boyun muayenesi, GKD Didem Arman
14:00 - 14:30 Doğumsal kalp hastalıkları Lida Bülbül
14:30 - 15:00 Kahve Arası
15:00 - 15:30 Genital muayene
Nursu Kara
15:30 - 16:00 Aile hekimliği gözüyle yenidoğana bakış Mehmet Taşkın Eğici
16:00 - 17:00 Olgularla pratik uygulama Didem Arman, Nursu Kara, Gamze Özgürhan, Lida Bülbül
17:00 - 17:30 Kapanış, kurs belgelerinin dağıtımı

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİNDE BAKIM VE UYGULAMALAR KURSU

*Kurs kontenjanı 100 kişi ile sınırlı olup, kurs kaydı için kongre kaydının yaptırılması zorunludur.


Kurs Başkanları: Esma Özev, Azime Türköz


08:30 - 09:30 Kayıt ve açılış
09:30 - 10:00 Ağız bakımı Mesudiye Çizmecioğlu
10:00 - 10:30 Aspirasyon Vesile Kantaş
10:30 - 11:00 Kahve Arası
11:00 - 11:30 Trakeostomi bakımı Nagihan Eyi
11:30 - 12:00 Kateter bakımı Ebru Temizsoy
12:00 - 12:30 Basınç ülseri bakımı Aysun Bulgur
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 14:00 Stoma bakımı Melek Onar
14:00 - 14:30 Vital bulguların değerlendirilmesi Zekiye Elçi
14:30 - 15:00 Kahve Arası
15:00 - 15:30 Oksijen uygulamaları Melih Çakır
15:30 - 16:00 Kan alma işleminde çocukların hazırlanması ve uygulanması Tuğba Yarıcı
16:00 - 17:00 Kan kültürü alınması Neşe Çimenci
17:00 - 17:30 Kronik hastalığı olan çocuk ve ebeveyne yaklaşım Ezgi Şen Demirdoğan
17:30 - 18:00 Kapanış, kurs Belgelerinin Dağıtımı

SAĞLAM ÇOCUK İZLEM KURSU

*Kurs kontenjanı 40 kişi ile sınırlı olup, kurs kaydı için kongre kaydının yaptırılması zorunludur.


Kurs Sorumluları: Gülbin Gökçay, Perran Boran


08:30 - 09:30 Kayıt ve Açılış
09:30 - 10:00 Toplumda çocuk sağlığı izlemi prensipleri Gülbin Gökçay
10:00 - 10:30 Çocuk sağlığı izleminde taramalar Pınar Yılmazbaş
10:30 - 11:00 Kahve Arası
11:00 - 11:30 Büyümenin izlenmesi Bahar Kural
11:30 - 12:00 Gelişimin izlenmesi ve desteklenmesi Gizem Kara
12:00 - 12:30 Tartışma Gülbin Gökçay, Gizem Kara
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 13:45 Anne sütüyle beslenme Bahar Kural
13:45 - 14:00 Tamamlayıcı beslenme Pınar Yılmazbaş
14:00 - 14:15 Çocuk beslenmesinde sık karşılaşılan sorunlar Gonca Keskindemirci
14:15 - 14:30 Tartışma
14:30 - 15:00 Kahve Arası
15:00 - 15:30 Erken çocukluk dönemi uyku sorunları Perran Boran
15:30 - 16:00 Çocuklarda sık görülen davranış sorunları ve pratik yaklaşımlar Gonca Keskindemirci
16:00 - 17:00 Sık görülen nörolojik sorunlara yaklaşım Tuğçe Uzunhan
17:00 - 17:30 Tartışma Perran Boran
17:30 - 18:00 Kapanış, kurs belgelerinin dağıtımı

YENİDOĞAN HEMŞİRELERİ İÇİN TEMEL MEKANİK VENTİLASYON KURSU

*Kurs kontenjanı 60 kişi ile sınırlı olup, kurs kaydı için kongre kaydının yaptırılması zorunludur.

Kurs Sorumluları: Emrah Can, Ali Bülbül


08:30 - 09:30 Kayıt ve açılış
09:30 - 10:00 Mekanik ventilasyonda temel kavramlar Şule Özdemir
10:00 - 10:30 Solunum desteği için mekanik ventilasyon kime? Ne zaman? Eda Çeçen
10:30 - 11:00 Kahve Arası
11:00 - 11:30 Entibasyonda hemşirenin rolü Türkan Şimsek
11:30 - 12:00 Kan gazı değerlendirilmesi Özge Tutuş
12:00 - 12:30 Non-İnvazif (CPAP-NSIMV) ventilasyonda bebek bakımı Nehir Ulu Öğüt
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 14:00 İnvazif (SIMV-AC-VG) ventilasyonda bebek bakımı Nehir Ulu Öğüt
14:00 - 14:30 Mekanik ventilatördeki bebeğin fizyoterapi uygulaması Aysun Yılmaz
14:30 - 15:00 Kahve Arası
15:00 - 15:30 Ekstübasyon sonrası hemşirelik izlemi Melek Selalmaz
15:30 - 16:00 Entübe prematüre bebekte kanguru bakımı Türkan Şimşek
16:00 - 17:00 Pratik uygulamalar
17:00 - 17:30 Kapanış, kurs belgelerinin dağıtımı

OLGULAR EŞLİĞİNDE KALITSAL METABOLİZMA HASTALIKLARINA YAKLAŞIM KURSU

*Kurs kontenjanı 30 kişi ile sınırlı olup, kurs kaydı için kongre kaydının yaptırılması zorunludur.


Kurs Sorumluları: Mübeccel Demirkol, Gülden Gökçay, Çiğdem Aktuğlu Zeybek


08:30 - 09:00 Kayıt ve açılış
09:00 - 09:45 Hasta görünümlü yenidoğan bebeğin ayırıcı tanısında metabolik hastalıklar Çiğdem Aktuğlu Zeybek
09:45 - 10:30 Metabolik hastalıklar ve hipoglisemi Hasan Önal
10:30 - 11:00 Kahve Arası
11:00 - 11:30 Akut karaciğer yetersizliği olgularının ayırıcı tanısında metabolik hastalıklar Sevil Dorum
11:30 - 12:00 Kolestaz ayırıcı tanısında metabolik hastalıklar Emel Çakar
12:00 - 12:30 Rabdomiyoliz ile başvuran olgularda ayırıcı tanıda metabolik hastalıklar Mehmet Cihan Balcı
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 14:00 Akut bilinç değişikliği ile gelen hastada ayırıcı tanıda metabolik hastalıklar Tanyel Zübarioğlu
14:00 - 14:30 Yenidoğan ve süt çocuğunun dirençli epilepsisinde ayırıcı tanısında metabolik hastalıklar Ertuğrul Kıykım
14:30 - 15:00 Kahve Arası
15:00 - 15:45 Kalıtsal metabolik hastalık tanısında metabolizma testlerinin önemi ve olgu sunumları Melike Ersoy, Soner Erdin
15:45 - 16:15 Kapanış, Kurs Belgelerinin Dağıtımı

YENİDOĞAN SOLUNUM DESTEĞİ KURSU

*Kurs kontenjanı 50 kişi ile sınırlı olup, kurs kaydı için kongre kaydının yaptırılması zorunludur.

Kurs Sorumluları: Özgül Salihoğlu, Sinan Uslu


08:30 - 09:00 Kayıt ve açılış
09:00 - 09:30 Solunumun temel fizyolojisi ve mekanik ventilasyona giriş
Ramazan Özdemir
09:30 - 10:30 Nazal CPAP ve noninvaziv ventilasyon  
09:30 - 09:50 Doğumhanede stabilizasyon
Melek Akar
09:50 - 10:10 Yoğun bakımdaki uygulamalar
Sadık Yurttan
10:10 - 10:30 Surfaktan uygulama metodları
Evrim Kıray Baş
10:30 - 11:00 Kahve Arası
11:00 - 11:30 Konvansiyonel ventilasyon yöntemleri
Yekta Öncel
11:30 - 12:00 Kan gazı değerlendirilmesi
Özge Altun Köroğlu
12:00 - 13:00 Öğle Yemeği
13:00 - 13:30 Ventilatördeki hastanın bakımı ve izlemi
Umut Zubarioğlu
13:30 - 14:00 Ventilatörden ayırma
Leyla Bilgin
14:00 - 14:30 Olgularla ventilatörde hasta izlemi
Fatma Kaya Narter
14:30 - 15:00 Kahve Arası
15:00 - 16:45 Mekanik ventilatör üzerinde pratik uygulamalar
Moderatör: Özgül Salihoğlu


RDS'li bebeğin yönetimi
TTN'li bebeğin yönetimi
PPH / Mekonyum aspirasyonu olan bebeğin yönetimi
Pnömotorakslı bebeğin yönetimi
Pulmoner hemorajili bebeğin yönetimiSelda Arslan
Mesut Dursun
Muhittin Çelik
Ömer Güran
Ozan Uzunhan
16:45 Kapanış, kurs belgelerinin dağıtımı

BESLENME KURSU

*Kurs kontenjanı 40 kişi ile sınırlı olup, kurs kaydı için kongre kaydının yaptırılması zorunludur.


Kurs Sorumluları: Nafiye Urgancı, Coşkun Çeltik


08:30 - 09:30 Kayıt ve açılış
09:30 - 10:00 Anne sütünde gelinen nokta
Sertaç Arslanoğlu
10:00 - 10:30 Tamamlayıcı beslenme doğru bildiğimiz yanlışlar
Ayşe Selimoğlu
10:30 - 11:00 Kahve Arası
11:00 - 11:30 Sağlam çocukta ve özel durumlarda mama kullanımı
Ayşen Aydoğan
11:30 - 12:00 Makrobesinlerin çocuk beslenmesindeki yeri
Hasret Ayyıldız Civan
12:00 - 12:30 Mikrobesin öğelerinin gereksinimi Nelgin Gerenli
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 14:00 Çocukluk çağında vitaminler; kime, ne zaman, ne kadar?
Sebahat İmamoğlu Çam
14:00 - 14:30 Fonksiyonel gıdalar Nuray Uslu Kızılkan
14:30 - 15:00 Kahve Arası
15:00 - 15:30 Yoğun bakımdaki çocuktaki beslenme Merve Kesim Usta
15:30 - 16:00 Hastalıklara göre enteral ürün seçimi Günsel Kutluk
16:00 - 17:00 Olgularla total parenteral beslenme Ömer Faruk Beşer
17:00 - 17:30 Kapanış, kurs belgelerinin dağıtımı09:00 - 10:20 Çocuğun aşılanma sağlıklı olma hakkı
Oturum Başkanları:

Nazan Dalgıç, Ayper Somer
09:00 - 09:40 Geçmişten günümüze aşılanma: Güncel durum Ayper Somer
09:40 - 10:10 Aşı karşıtı ve aşı konusunda kararsız aileye yaklaşım Mehmet Ceylan
10:10 - 10:20 Tartışma  
10:30 - 10:45 Kahve Arası
10:45 - 12:00 AÇILIŞ TÖRENİ  
12:00 - 12:30 Çocuk genetik hastalıkları
Oturum Başkanları:

Kız çocuklarına özgün genetik hastalıklar

Derya Büyükkayhan, Sinan Uslu

Hülya Kayserili
12:30 - 13:00 Öğle Yemeği
13:00 - 14:00 Uydu sempozyumu: BEXSERO ile MenB'ye karşı koruma
Oturum Başkanı:
Konuşmacı:
GSK Logo
Alev Özakay
Nuran Salman

14:00 - 15:00 Hipoksik iskemik ensefalopati
Oturum Başkanları:

Esin Koç, Mehmet Vural
14:00 - 14:20 Perinatal asfiksi engellenebilir mi? Ayhan Taştekin
14:20 - 14:40 Terapötik hipotermi: Kime? Ne zaman? Nihal Demirel Elmacı
14:40 - 15:00 Terapötik hipotermi ve yan etkileri Suna Oğuz
15:00 - 15:30 Kahve Arası
15:30 - 17:30 Günümüz beslenmesinde merak ettiklerimiz
Oturum Başkanları:

Özgül Yiğit, Meltem Erol
16:30 - 16:50 Malnutrüsyon yönetimi Coşkun Çeltik
16:50 - 17:10 Glutene bakış Özlem Durmaz
17:10 - 17:30 Süt hakkında bildiklerimiz Muazzez Garipağaoğlu09:00 - 10:30 Preterm sorunlarında güncellemeler
Oturum Başkanları:

Nedim Samancı, Fahri Ovalı
09:00 - 09:30 Respiratuar distres sendromu Ebru Türkoğlu Ünal
09:30 - 10:00 Nekrotizan enterokolit Merih Çetinkaya
10:00 - 10:30 Bronkopulmoner displazi Nilgün Karadağ
10:30 - 10:45 Kahve Arası
10:45 - 12:00 AÇILIŞ TÖRENİ (Salon A)
12:00 - 12:30 Çocuk ve akılcı ilaç kullanımı
Oturum Başkanı:


Solunum yolu enfeksiyonlarının “+” ları ve “-” leri ile akılcı yaklaşımlar

Ayper Somer

Ateş Kara
12:30 - 13:00 Öğle Yemeği
13:00 - 14:00
Uydu Sempozyumu (A Salonu)
GSK Logo
14:00 - 15:00 Gastroenterolojinin zor, anneyi kaygılandıran konularının pratik yönleri
Oturum Başkanları:


Seda Geylani Güleç, Nafiye Urgancı
14:00 - 14:15 Sütüm yeterli mi? İlke Mungan Akın
14:15 - 14:30 Bebeğimin gazı var ne yapayım? Gökhan Baysoy
14:30 - 14:45 Kakası mukuslu- kanlı ne yapayım? Fügen Çullu Çokuğraş
14:45 - 15:00 Kusuyor,reflü olabilir mi? Vildan Ertekin
15:00 - 15:30 Kahve Arası
15:30 - 16:30 Çocuk yoğun bakım
Oturum Başkanları:

Nedret Uzel, Metin Karaböcüoğlu
15:30 - 15:50 Septik şokta güncel yaklaşım Agop Çıtak
15:50 - 16:10 Oksijen tedavisi Esra Şevketoğlu
16:10 - 16:30 Status epileptikus Nilüfer Yalındağ Öztürk
16:30 - 17:30 Genç akademisyenlerin yol haritası
Oturum Başkanları:

Nilgün Selçuk Duru, Rabia Gönül Sezer
16:30 - 16:50 Literatür tarama ve kanıt kavramı Sema Basat
16:50 - 17:10 Poster ve sözlü bildiri nasıl hazırlanır? Sema Basat
17:10 - 17:30 Makale nasıl yazılır? Zuhal Karakurt09:00 - 10:30 Ne zaman romatizmal hastalık düşünelim?
Oturum Başkanları:

Sadık Sami Hatipoğlu, İsmail İşlek
09:00 - 09:30 Jüvenil idyopatik artrit Nuray Aktay Ayaz
09:30 - 10:00 Bağdokusu hastalığı Özgür Kasapçopur
10:00 - 10:30 Vaskülit Betül Sözeri
10:30 - 10:45 Kahve Arası
10:45 - 12:00 AÇILIŞ TÖRENİ (Salon A)
12:00 - 12:30 Hekim hasta ilişkisi
Oturum Başkanları:


Video gösterisi
Hekim hasta ilişkisi

Merve Kesim Usta, Bahar Genç


Işıl Çulha, Duygu Önsal
Mehmet Uğur
12:30 - 13:00 Öğle Yemeği
13:00 - 14:00
Uydu Sempozyumu (A Salonu)
GSK Logo
14:00 - 15:00 Çocuk ve alerji
Oturum Başkanları:

Şebnem Özdoğan, Halil Çeliksoy
14:00 - 14:20 Çocukluk çağında olgularla anaflaksi Mustafa Arga
14:20 - 14:40 Kronik ürtiker Ayşe Süleyman
14:40 - 15:00 Hangi hastada immunoterapi Ayşenur Kaya
15:00 - 15:30 Kahve Arası
15:30 - 16:30 Çağımızda endokrin hastalıklara bakış
Oturum Başkanı:

Zehra Esra Önal, Çağatay Nuhoğlu
15:30 - 16:00 Çocuklarda tiroid testlerinin değerlendirilmesinde tuzaklar? Esra Papatya
16:00 - 16:30 Endokrin bozucular Oya Ercan
16:30 - 17:30 Çocuk acil konuları
Oturum Başkanları:

Mehmet Karacan, Taliha Öner
16:30 - 17:00 ALTE Demet Demirkol
17:00 - 17:30 Olgularla zehirlenme tipleri Metin Uysalol

HEMŞİRELİK KONGRESİ08:30 - 09:00 Kayıt
09:00 - 09:15 Açılış konuşmaları
Konuşmacılar:

Şaduman Özmay, Merih Çavuşlu, Fatma Işık, Merdiye Şendir
09:15 - 10:45 Çocukların sağlıklı yaşam hakkı
Oturum Başkanları:

Sema Kuğuoğlu, Hüsniye Şen
09:15 - 09:45 Dünya’da ve ülkemizde çocuk sağlığı ve durumu Esma Özev
09:45 - 10:15 Çocuklarda büyüme gelişme süreci Selmin Köse
10:15 - 10:45 Çocuklarda sosyal gelişim süreci Serap Çelik
10:45 - 12:00 AÇILIŞ TÖRENİ (Salon A)
12:00 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 14:30 Çocuk sağlığında yenilikler
Oturum Başkanları:

Suzan Yıldız, Serap Balcı
13:30 - 14:00 NRP’deki yenilikler Dilek Burbut
14:00 - 14:30 Hastanelerde çocuk yaşamı hizmetleri Rabiye Güney
14:30 - 15:00 Kahve Arası
15:00 - 16:00 Beslenme ve hemşirelik yaklaşımları
Oturum Başkanları:

Sevil İnal, Büşra Akyol
15:00 - 15:30 Preterm bebeklerde beslenme İlknur Akkaya
15:30 - 16:00 Günümüzde okul öncesi, okul dönemi ve adolesan beslenme problemleri İpek Turan
16:00 - 17:00 Ailem iyiyse ben de iyiyim
Oturum Başkanları:

Duygu Gözen, Züleyha Güz
16:00 - 16:30 Sağlığı tehdit eden ebeveynlik Songül Alkan
16:30 - 17:00 Bağışıklamayı / aşılamayı reddeden aile Aysun Bulgur

NEURO-PROTECTION AND DEVELOPMENTAL CARE

*Kurs kontenjanı 30 kişi ile sınırlı olup, kurs kaydı için kongre kaydının yaptırılması zorunludur.
**İngilizce - Türkçe simültane çeviri yapılacaktır.

Kurs Sorumluları: Nurdan Uras, Sevilay Topçuoğlu


13:30 Açılış  
13:30 - 14:00 Supporting the infant with the neonatal integrative developmental care model (neuro-protection). Ghada El Khaldi
14:00 - 14:30 The healing environment: temperature/touch, skin to skin contact, smell, taste, sound, light. Ghada El Khaldi
14:30 - 15:00 Kahve Arası
15:00 - 15:30 Partnering with families, positioning and handling, sleep, minimizing stress & pain, protecting skin, nutrition Ghada El Khaldi
15:30 - 16:00 Infant massage, NIDCAP Ghada El Khaldi
16:00 - 16:30 Kapanış, kurs belgelerinin dağıtımı


09:00 - 10:00 Uzmanına danışalım
Oturum Başkanları:

Ozan Özkaya, Nevin Hatipoğlu
09:00 - 09:20 Lenfadenopatili çocuğa yaklaşım Sema Vural
09:20 - 09:40 İşeme bozukluklarına yaklaşım Gül Özçelik
09:40 - 10:00 Sık hastalanan çocuk Canan Hasbal
F SALONU
ÇOCUK PSİKİYATRİ KURSU

*Kurs kontenjanı 40 kişi ile sınırlı olup, kurs kaydı için kongre kaydının yaptırılması zorunludur.


Kurs Başkanları: Mücahit Öztürk, Gül Karaçetin
14:00 Açılış
14:00 - 14:30 Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ve dürtüsellik Mücahit Öztürk
14:30 - 15:00 Otizm spektrum bozuklukları ve bağlanma Onur Burak Dursun
15:00 - 15:30 Kahve Arası
15:30 - 16:00 İnternet bağımlılığı Gül Karaçetin
16:00 - 16:30 Madde kullanım bozukluğu Arzu Çiftçi
16:30 - 17:00 Kapanış, Kurs Belgelerinin Dağıtımı

PEDİATRİK DERMATOLOJİ KURSU

*Kurs kontenjanı 40 kişi ile sınırlı olup, kurs kaydı için kongre kaydının yaptırılması zorunludur.


Kurs Sorumluları: Oktay Taşkapan, Asuman Cömert Erkılınç


13:00 Açılış
13:00 - 13:30 Yenidoğanda sık görülen dermatolojik sorunlar Zeynep Topkarcı
13:30 - 14:00 Yenidoğanın cilt bakımı Ezgi Özkur
14:00 - 14:30 Kontakt dermatit Oktay Taşkapan
14:30 - 15:00 Kahve Arası
15:00 - 15:30 Atopik dermatit Asuman Cömert Erkılınç
15:30 - 16:00 Ürtikeryal hastalıklar Emek Kocatürk
16:00 - 16:30 Tanınız nedir? Serap Utaş
16:30 - 17:00 Kapanış, kurs belgelerinin dağıtımı

TARTIŞMALI POSTER OTURUMU - 115:00 - 15:30 E-Poster Alanı
  Oturum Başkanları Bildiri No
1. Grup Şebnem Özdoğan Kazım Öztarhan TP-01 / TP-06
2. Grup Erkut Öztürk Gamze Özgürhan TP-07 / TP-12
3. Grup Hasret Ayyıldız Civan Esra Papatya Çakır TP-13 / TP-18
4. Grup Yakup Ergül Umut Zübarioğlu TP-19 / TP-24
5. Grup Evrim Kıray Baş Emel Ekşi Alp TP-25 / TP-3009:00 - 10:30 Neonatal hiperbilirubinemide güncel yaklaşımlar
Oturum Başkanı:

Asiye Nuhoğlu, Hülya Bilgen
09:00 - 09:20 Bilirubini nasıl ölçelim? Canan Aygün
09:20 - 09:40 Yenidoğan sarılığı: Nasıl izleyelim? Ne zaman tedavi edelim? Gamze Demirel
09:40 - 10:00 Fototerapi - kan değişimi masum mu? Şahin Hamilçıkan
10:00 - 10:20 Akut bilirubin ensefalopatisi engellenebilir mi? Gökhan Büyükkale
10:20 - 10:30 Tartışma
10:30 - 11:00 Kahve Arası
11:00 - 12:00 Öksürüğe yaklaşımda yenilikler
Oturum Başkanları:
Konuşmacı:

Şirin Güven, Çağatay Nuhoğlu
Bülent Karadağ
12:00 - 12:30 Yenidoğan noninvazif mekanik ventilasyon yönetimi
Oturum Başkanları:
Konuşmacı:


Asuman Çoban, Zeynep İnce
Ömer Erdeve
12:30 - 13:00 Öğle Yemeği
14:00 - 15:00 Neonatal hemodinami
Oturum Başkanları:

Nurullah Okumuş, Özgül Salihoğlu
14:00 - 14:20 Pulmoner hipertansiyon yönetimi Sezin Ünal
14:20 - 14:40 Hemodinamisi bozulmuş yenidoğana yaklaşım Hanifi Soylu
14:40 - 15:00 Sol kalp obstrüksiyonlarında acil girişimler İbrahim Cansaran Tanıdır
15:00 - 15:30 Sıklığı artan hastalıklar-1
Oturum Başkanları:

Kazım Öztarhan, Fatih Mete
15:00 - 15:15 Miyokardit Yakup Ergül
15:15 - 15:30 Pankreatit Nafiye Urgancı
15:30 - 16:00 Kahve Arası
16:00 - 17:00 Çocuklarda safra kesesi taşlarına bakış
Oturum Başkanları:

Ali İhsan Dokucu, Merve Kesim Usta
16:00 - 16:30 USG’de tesadüfen saptanan taşa yaklaşım Tufan Kutlu
16:30 - 17:00 Çocuk cerrahi gözüyle ne yapılmalı Melih Akın
17:00 - 18:30 Asistanlar Yarışıyor - Kapanış09:00 - 10:30 Göğüs hastalıklarında kılavuzlar (Anneler soruyor)
Oturum Başkanları:

Ferhan Karademir, Abdülkadir Bozaykut
09:00 - 09:15 Astımlı çocuklar spor yapabilir mi? Mahmut Doğru
09:15 - 09:30 Solunum yolu hastalıklarından korunmada erken yuvaya gitmek iyi mi? Kötü mü? Saniye Girit
09:30 - 09:45 Ev içi alerjenlerin çocukluk çağı astım üzerine etkileri? Himmet Haluk Akar
09:45 - 10:00 Çocukluk çağında astım geçirenler ileriki yaşta KOAH olur mu? Ela Erdem
10:00 - 10:15 Hava nemlendiricilerinin solunum yolu hastalıkları üzerine etkisi nedir? Şebnem Özdoğan
10:15 - 10:30 Tartışma
10:30 - 11:00 Kahve Arası
11:00 - 12:00 Preterm bebek izlemi
Oturum Başkanları:

Sertaç Arslanoğlu, Güner Karatekin
11:00 - 11:30 Preterm bebeğin enteral beslenmesi Aslı Memişoğlu
11:30 - 12:00 Preterm bebeğin aşılanması Ahmet Yağmur Baş
12:00 - 12:30 Erken püberte
Oturum Başkanları:
Konuşmacı:

Ahmet Uçar, Ayla Güven
Heves Kırmızıbekmez
12:30 - 13:00 Öğle Yemeği
14:00 - 15:00 Kardiyolojide yenilikler
Oturum Başkanları:

Murat Elevli, Ahmet Çelebi
14:00 - 14:20 Akut romatizmal ateşte neler değişti Sertaç Hanedan Onan
14:20 - 14:40 Siyanotik çocuğa yaklaşım Bedir Akyol
14:40 - 15:00 Konjenital Kalp Hastalıklarında hipoksik spell’e yaklaşım Alper Güzeltaş
15:00 - 15:30 Nasıl tedavi edelim?
Oturum Başkanları:

Çocukluk çağı hemanjiomlarının yönetimi

Ali Ayçiçek, Emine Türkkan

Rejin Kebudi
15:30 - 16:00 Kahve Arası
16:00 - 17:00 Nötropenik hasta yönetimi
Oturum Başkanları:

Zeynep Yıldız Yıldırmak, Serap Karaman
16:00 - 16:30 Bağışıklığı baskılanmış hastada Serap Karaman
16:30 - 17:00 Öncesinde bilinen hastalığı olmayan çocukta Ayşegül Ünüvar
17:00 - 18:30 Asistanlar Yarışıyor - Kapanış (A Salonu)09:00 - 10:30 Tüberkülozda güncellemeler
Oturum Başkanları:

Nazan Dalgıç, Erkan Çakır
09:00 - 09:30 Dünyada ve Türkiye’de tüberküloz: Neredeyiz? Nereye gidiyoruz? Adem Karbuz
09:30 - 10:00 Yenilenen ulusal rehber eşliğinde tüberküloz tanı ve tedavisi, neler değişti? Erkan Çakır
10:00 - 10:30 Ulusal rehberin tartışması (İnteraktif) Nazan Dalgıç, Erkan Çakır, Adem Karbuz
10:30 - 11:00 Kahve Arası
11:00 - 12:00 Nörolojide nadir - yeni bilinenler
Oturum Başkanları:

Esra Şevketoğlu, Vefik Arıca
11:00 - 11:30 Metabolik ve vitamin ile tedavi edilen epileptik hastalıklar Kürşad Aydın
11:30 - 12:00 Epilepsi ile karışan, epilepsi olmayan durumlar Gülşen Köse
12:00 - 12:30 ÜSYE tedavisinde güncelleme
Oturum Başkanları:
Konuşmacı :

Yasemin Akın, Müferret Ergüven

Emin Ünüvar
12:30 - 13:00 Öğle Yemeği
14:00 - 15:00 Çocuklarda metabolik hastalıklar
Oturum Başkanları:


Metabolik hastalıklarda “Nadiri Tanı”: Olgularla mukopolisakkaridoz tip 2 hastalığı

Hasan Önal, Çiğdem Aktuğlu Zeybek

Tanyel Zübarioğlu
15:00 - 15:30 Sıklığı artan hastalıklar-2
Oturum Başkanları:


Otoimmün ensefalitler

Dilara İçağasıoğlu, Sadık Sami Hatipoğlu


İhsan Kafadar
15:30 - 16:00 Kahve Arası
16:00 - 17:00 İdrar yolu enfeksiyonlarında değişenler
Oturum Başkanları:


Rehberler eşliğinde olgu sunumları
0-2 yaşta (2 olgu)
> 2 yaş (2 olgu)
İdrar yolu enfeksiyonlarında izlem

Mahmut Çivilibal, Sevgi Yavuz


Zeynep Yürük Yıldırım
Sebahat Tülpar
Hasan Dursun
17:00 - 18:30 Asistanlar Yarışıyor - Kapanış (A Salonu)

HEMŞİRELİK PROGRAMI09:00 - 10:00 Yenidoğanda güncel doğum sonu uygulamaları
Oturum Başkanları:

Eda Aktaş, Türkan Şimşek
09:00 - 09:30 Yenidoğanın güvenli transportu Aysun Yılmaz
09:30 - 10:00 Yenidoğan taramaları Ayşenur Akdemir
10:00 - 11:00 Pretermlere yönelik gelişimsel izlem ve destek
Oturum Başkanları:

Merdiye Şendir, Gülser Şerbetçi
10:00 - 10:30 Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde pretermlere yönelik bireyselleştirilmiş gelişimsel bakım Tuğba Kuzucan Berk
10:30 - 11:00 Preterm bebeklerde taburculuğa hazır oluşluluğun değerlendirilmesi Burcu Aykanat Girgin
11:00 - 11:30 Kahve Arası
11:30 - 12:30 Pediatri’de güncel tanılar ve hemşirelik yaklaşımları
Oturum Başkanları:

Aysel Kökçü Doğan, Nevin Yuluk Şengüloğlu
11:30 - 12:00 Yeni tanı alan diabetli çocuğa yaklaşım, hemşirelik süreci Nurgül Kaba
12:00 - 12:30 Çocukluk döneminde sık karşılaşılan kazalara yönelik ilk yardım ve korunma yolları Merve Kaya
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 14:30 Türkiye’de çocuk hakları: Ne değişti?
Oturum Başkanları:

Sevim Savaşer, Hatice Çakmakcı
13:30 - 14:00 Ülkemizde çocuk haklarının durumu Duygu Demir
14:00 - 14:30 Çocuklar haklarını arıyor? - Haydi çocuklar meclisine! Çocuk Misafirler
14:30 - 15:00 Kahve Arası
15:00 - 16:00 Pediatri’de enfeksiyon yaklaşımları
Oturum Başkanları:

Duygu Sönmez Düzkaya, Neşe Demir Çimenci
15:00 - 15:30 Kateter ilişkili kan dolaşım enfeksiyonlarına yönelik hemşirelik yaklaşımı Müjde Çalıkuşu İncekar
15:30 - 16:00 Pediatri ünitelerinde sterilizasyon ve dezenfeksiyonun önemi Gülsün Atar
16:00 - 17:00 Hemşirelerin hukuki sorumlulukları
Oturum Başkanları:

Mehmet Akif İnanıcı, İlknur Hemiş
16:00 - 16:15 Tıbbi uygulamalarda hataların önlenmesi ve dikkat edilecek noktalar Burcu Elbüken
16:15 - 16:30 Mahkeme kararları ışığında sağlık çalışanlarının hukuki sorumlulukları İnci Ekin
16:30 - 16:45 Tıbbi uygulama hatası-örnek uygulamalar Mehmet Akif İnanıcı
16:45 - 17:00 Soru & Cevap Platformu
17:00 Asistanlar Yarışıyor - Kapanış (A Salonu)

KLİNİĞİN LABORATUVARA YANSIMASI

*Kurs kontenjanı 40 kişi ile sınırlı olup, kurs kaydı için kongre kaydının yaptırılması zorunludur.


Kurs Sorumluları: Nazan Dalgıç, Nevin Hatipoğlu


08:30 - 09:00 Açılış
09:00 - 09:25 Enfeksiyon hastalıklarında biyokimya laboratuvarının kullanımı Asuman Gedikbaşı
09:25 - 09:50 Enfeksiyon hastalıklarında mikrobiyoloji laboratuvarının kullanımı Banu Bayraktar
09:50 - 10:15 Enfeksiyon hastalıkları tanısında temel radyoloji Figen Palabıyık
10:15 - 10:30 Tartışma
10:30 - 11:00 Kahve Arası
11:00 - 11:20 Solunum yolu enfeksiyonlarında: Klinik ipuçları Deniz Aygün
11:20 - 11:40 Solunum yolu enfeksiyonlarında: Mikrobiyoloji Selda Hançerli Törün
11:40 - 12:00 Solunum yolu enfeksiyonlarında: Radyoloji (olgularla) Evrim Özmen
12:00 - 12:15 Tartışma
12:15 - 13:00 Öğle Yemeği
13:00 - 13:20 Santral sinir sistemi ve kan akımı enfeksiyonlarında: Klinik ipuçları Hacer Aktürk
13:20 - 13:40 Santral sinir sistemi ve kan akımı enfeksiyonlarında: Mikrobiyoloji Ayşe Karaaslan
13:40 - 14:00 Santral sinir sistemi ve kan akımı enfeksiyonlarında: Radyoloji (olgularla) Figen Palabıyık
14:00 - 14:15 Tartışma
14:15 - 14:30 Kahve Arası
14:30 - 14:50 Kas, eklem, kemik ve yumuşak doku enfeksiyonlarında: Klinik İpuçları Özden Türel
14:50 - 15:10 Kas, eklem, kemik ve yumuşak doku enfeksiyonlarında: Mikrobiyoloji Eda Sünnetçi
15:10 - 15:30 Kas, eklem, kemik ve yumuşak doku enfeksiyonlarında: Radyoloji (Olgularla) Figen Palabıyık
15:30 - 15:45 Tartışma
15:45 - 16:15 Kapanış, Kurs belgelerinin dağıtımı


08:30 - 10:30 Sözlü sunumlar -1
08:30 - 09:30 Oturum Başkanları: Özben Ceylan, Canan Caymaz
09:30 - 10:30 Oturum Başkanları: Özlem Akgün, Aysel Kıyak
10:30 - 11:00 Kahve Arası
11:00 - 12:00 Kan gazı değerleri ile ventilasyon yönetimi
Oturum Başkanı:

Ali Bülbül, Serdar Cömert
11:00 - 11:30 Non-invazif destekte Ercüment Petmezci
11:30 - 12:00 İnvazif destekte Güntülü Şık
12:00 - 13:00 Sözlü sunumlar - 2
12:00 - 13:00 Oturum Başkanları: Dilek Ulubaş, Hande Özgün Karatepe, Elif Özalkaya
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 14:30 Sözlü sunumlar - 3
13:30 - 14:30 Oturum Başkanları: Gülşen Köse, Pelin Ayyıldız Hacıömeroğlu, Seda Geylani Güleç
14:30 - 15:30 Uzmanına danışalım
Oturum Başkanları:

Tanju Çelik, Sultan Kavuncuoğlu
14:30 - 15:00 Ateşli çocuğa yaklaşım Ayşe Şahin
15:00 - 15:30 Döküntülü çocuğa alerji yaklaşımı Ceren Can

TARTIŞMALI POSTER OTURUMU - 215:30 - 16:00 E-Poster Alanı
  Oturum Başkanları Bildiri No
6. Grup Ergül Sarı Nursu Kara TP-31 / TP-36
7. Grup Taliha Öner Yelda Türkmenoğlu Esencan TP-37 / TP-42
8. Grup Zeynep Yıldız Yıldırmak Ferhan Karademir TP-43 / TP-48
9. Grup Nilüfer Eldeş Hacıfazlıoğlu Nilgün Selçuk Duru TP-49 / TP-54
10. Grup Hüseyin Dağ Meltem Erol TP-55 / TP-59