Gün

Saat

Dakika

Saniye
 • 9

  Mart

  Kongre Başlangıç Tarihi
 • 11

  Mart

  Kongre Bitiş Tarihi

Bildiri GönderimiBildiri Özetleri Son Gönderim Tarihi : 5 Şubat 2023

Poster ve Sözlü Bildiriler
Kongremizde poster ve sözlü bildirimler kabul edilecektir. Bildiri gönderimi web sitesi üzerinden online olarak yapılacaktır. Bildiri son gönderim tarihi 5 Şubat 2023. Poster özetleri Kongre kitapçığında orijinal hali ile basılacaktır. Sözlü bildiriler ilk başvurudaki özet hali ile basılabileceği gibi gönderimi yapan başlıca yazarın isteği doğrultusunda tam metin olarak basılabilir. Tam metin bildiriler editörler tarafından tekrar değerlendirmeden geçirilir. Sözlü bildiri kabulünün onaylanmasından sonraki 1 hafta içinde başvuru yazarının tam metin bildiriyi aşağıda belirtilen kurallar çerçevesinde sisteme yüklenmesi gerekmektedir, aksi takdirde sözlü bildiri kongre kitapçığında bildiri gönderimdeki özet haliyle basılacaktır.

Bildiri hazırlanırken yazarların dikkat etmesi gereken kurallar
Bildirilerin değerlendirilmeye alınabilmesi için araştırmacılardan en az birinin kongre kayıt işlemlerini tamamlamış olması gerekmektedir. Bildiri özetlerinin kongre web sitesi www.cocukdostlarikongresi.org üzerinden (digiAbstract Bildiri Gönderim Sistemi ile) online gönderilmesi tek geçerli bildiri özeti gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak e-posta, posta, kargo vb. yollarla gönderilen özetler değerlendirmeye alınmayacaktır. Online bildiri özeti gönderme sistemi digiAbstract’a kongre web sitesi üzerinden erişebilirsiniz. Bildirilerin sunuş biçimi (sözlü bildiri, poster) konusundaki son karar bilimsel komiteye aittir.

Bildiri Gönderim Kuralları :
 1. Özetler “digiAbstract” bildiri özeti sistemi ile toplanacaktır. Bu nedenle font büyüklük ve tipi sistem tarafından ayarlanacaktır.
 2. Yazar adları yazılırken soyadından sonra bir boşluk bırakarak adın ilk harfleri noktasız ve yan yana yazılmadır. (Örneğin; Nuhoğlu A.)
 3. Adlarda akademik ünvan kullanılmamalıdır.
 4. Yazarların çalıştıkları kurumların adları ve bulunduğu şehir mutlaka belirtilmelidir. Uzun adresler ve ünvan yazılmamalıdır. (Örneğin; Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul)
 5. Çalışma özet içeriğinde çalışmanın yapıldığı kurum ismi yazılmamalıdır. Örneğin; Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi" yerine "Hastanemiz" şeklinde kullanılmalıdır.
 6. Özet başlığının yalnız ilk harfi büyük yazılmalıdır. (kısaltmalar istisnadır)
 7. Sunum şekli “Sözel ve Poster” olarak seçilebilir.
 8. Özette, çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntılarıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
 9. Bildiri özetleri aşağıdaki bölümlere göre ayrılmalı ve özet içerisinde bu başlıklar satırbaşlarına BÜYÜK HARF ile yazılmalıdır.
 10. Tek isimle başvurulan sözlü bildiriler kabul edilmeyecektir.
  Sözlü (Araştırma) ve Poster (Araştırma) Bildirileri :
  ○ GİRİŞ ve AMAÇ
  ○ YÖNTEM
  ○ BULGULAR
  ○ TARTIŞMA ve SONUÇ
  Sözlü (Olgu) ve Poster(Olgu) Bildirileri :
  ○ AMAÇ
  ○ OLGU
  ○ SONUÇ
 11. Özet metni 300 kelimeyi geçmemelidir.
 12. digiAbstract modülü üzerinden gönderilen özetlerde düzeltme yapılmayacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.
 13. Bildiri özetlerinde tablo, şekil, grafik ve benzeri ekler kabul edilmemektedir. Bu şekilde ekleme yapılan özetlerde bulunan ekler basım evresinde kitapçıkta yer almayacaktır.
Tam Metin Bildiri Kuralları :
 • Bildiri tam metni Microsoft Word formatında ve en az 2 sayfa olmak üzere 5 sayfayı (metin, grafikler, kaynaklar ve tüm ekler dahil) geçmeyecek biçimde hazırlanmalıdır. Tam metin bildiri en az 500, en fazla 1000 kelimeden (referanslar dahil) oluşmalıdır.
 • Bildiri metni 12 punto Times New Roman yazı karakteri kullanılarak 1.5 satır aralığında yazılmalıdır.
 • Bildirinin en az 100 en fazla 300 kelimeden oluşan Türkçe ve İngilizce özetleri olmalıdır.
 • Bildiri Başlığı: 14 punto ile ilk harfleri büyük ve koyu olarak ortada yer almalıdır.
 • Yazar/yazarların adları ve bağlı olduğu kurumlar 12 punto ile ortaya hizalanarak yazılmalıdır.
 • Bildiri başlıklarının sırası Özet, Anahtar Kelimeler, Giriş, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma ve Kaynaklar şeklinde olmalıdır. Başlıkların tüm harfleri büyük ve koyu olmalıdır.
 • Grafik, Tablo ve Fotoğraf Başlıkları: 12 punto ve koyu olmalıdır ve metin içinde sunulmalıdır.
 • Bildiri metninin bölümleri arasında bir satır aralığı boşluk bırakılmalıdır.
 • Tablo ve şekillere ait başlıkların ilk harfleri büyük, diğerleri küçük olmalıdır.
 • Kaynaklar yazıda görünme sırasına göre parantez içinde numaralandırmalıdır. Dört ve daha az sayıda yazarı sayısı olan kaynaklarda yazarların tamamı yazılır; beş ve üzerinde yazar sayısı olan kaynaklarda sadece ilk dört yazarın adı yazılır, diğerleri “ve ark” şeklinde belirtilir. Dergi isimleri için Index Medicus kısaltmaları kullanılmalıdır. Kaynakların doğruluğundan başlıca yazar sorumludur.
 • Kaynak örneği:
  Marshall RD, Stein DJ, Liebowitz MR, Yehuda R.; A pharmacotherapy algorithm in the treatment of PTSD. Psychiatric Annuals 1996;26:217–26.
Dikkat edilecek hususlar :
 • Online bildiri modülünü ilk kez kullanacaksanız “Yeni Kullanıcı” linkini kullanarak sisteme kaydolunuz.
 • Kayıt işleminden sonra sayfadaki açıklamalar size yardımcı olacaktır. Verilen mesaj ve açıklamaları dikkatle okuyunuz.
 • İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir.
 • Bildirinizle ilgili tüm değerlendirme sürecini e-posta ve parolanızla sistem üzerinden takip edebilirsiniz.
 • Gönderme sırasında teknik destek ya da sorularınız için;
  Arkadyas Bilişim Hizmetleri ile info@arkadyas.com mail adresi ile iletişime geçebilirsiniz.
Bildirilerin Değerlendirilmesi:
Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad / soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesi’nce yapılacaktır. Bildirilerin değerlendirilmeye alınabilmesi için araştırmacılardan en az birinin kongre kayıt işlemlerini tamamlamış olması gerekmektedir.

Kabul - Red Yanıtları
Göndermiş olduğunuz tüm özetlerin değerlendirme sonuçları, kabul veya red biçiminde sunum şekli ile birlikte 7 Şubat 2022 tarihinden itibaren e-mail ile tarafınıza bildirilecektir.