Gün

Saat

Dakika

Saniye
  • 9

    Mart

    Kongre Başlangıç Tarihi
  • 11

    Mart

    Kongre Bitiş Tarihi

Bilimsel Program

08.30-09.00 Açılış Konuşmaları
Melek Selalmaz, Ali Bülbül
09.00-10.30 PANEL: Yenidoğanda Yenilikler & Rutinler
Oturum Başkanları:
Ayşe Karakoç, Serpil Tanrıverdi
09.00-09.30 Neonatal tarama programı: Hangi tarama testi? Ne zaman?
Dikkat edilecekler?
Selin Ön
09.30-10.00 Kulak misafiri olduk: Ne söylüyoruz? Ne demek istiyoruz?
Aileler ne duyuyor?
Songül Can
10.00-10.30 Yenidoğan hemşireliğinde eğitim, deneyim ve liderliğe yolculuk Neslihan Bozkurt
10:30-11:00
KAHVE ARASI
11.00-12.00 PANEL: Pediatride Gastrointestinal Sistem Uygulamaları
Oturum Başkanları:
Selmin Köse, Melek Selalmaz
11.00-11.30 Bulantı & kusma ve hemşirelik yaklaşımları Özlem Avcı
11.30-12.00 Gastrointestinal sistem endoskopisinde hemşirenin rolü Nesrin Bayram
12.00-13.00
ÖĞLE ARASI
13.00-14.30 PANEL: Yenidoğan Uygulamaları ve Hemşirelik Yönetimi
Oturum Başkanları:
Gülçin Bozkurt, Eda Aktaş
13.00-13.30 Neonatal vasküler erişim. Güncel öneriler Ebru Temizsoy
13.30-14.00 Yenidoğanlarda nöroprotektif bakım yaklaşımı Rabia Uslubaş
14.00-14.30 Anne sütü ve emzirme danışmanlığında nadir görülen durumlar Ayşe Kutluata
14.30-15.00
KAHVE ARASI
15.00-16.30 PANEL: Çocuk Yoğun Bakım Hastası ve Hemşirelik Yaklaşımları
Oturum Başkanları:
Serap Balcı, Aysel Kürkçü Doğan
15.00-15.30 Noninvazif mekanik ventilasyon tedavisi alan hastanın hemşirelik bakımı Nagihan Eyi
15.30-16.00 Sürekli renal replasman tedavisinde hemşirenin rolü İlknur Kaya
16.00-16.30 Ağrılı çocuğa yaklaşım Ayşegül Şimşek
16:30-16:45 Kapanış, Kurs Belgelerinin Dağıtımı

09.00 Kayıt ve Açılış Konuşmaları
09.00-09.25 Çocuk polikliniğinde beslenme durumunun değerlendirilmesi Nevzat Aykut Bayrak
09.30-09.55 Enteral beslenmenin gerekli olduğu durumlar, endikasyon ve kontrendikasyonları Esra Polat
10.00-10.25 Enteral ürünlerin uygulama şekilleri, veriliş yöntemleri Nafiye Urgancı
10.30-11.00 KAHVE ARASI
11.00-11.25 Enteral beslenme ürünlerinin içerikleri Nelgin Gerenli
11.30-11.55 Enteral beslenmede ürün çeşitleri Günsel Kutluk
12.00-13.00 ÖĞLE ARASI
13.00-13.25 Hastalığa özel enteral beslenme ürünleri Sebahat Çam
13.30-13.55 Hafif orta malnutrisyonlu çocukta enteral beslenme Ayşe Merve Usta
14.00-14.25 Olgu örnekleriyle enteral beslenme (Nörolojik problemli çocukta) Birol Öztürk
14.30-15.00 KAHVE ARASI
15.00-15.25 Olgu örnekleriyle enteral beslenme (Yoğun bakımda yatan çocukta) Hatice Kup
15.30-15.55 Olgu örnekleriyle enteral beslenme (Besin alerjik çocukta) Özlem Kalaycık Şengül
16.00 Kapanış, Kurs Belgelerinin Dağıtımı

08.45-09.00 Kayıt ve Açılış Konuşmaları Alper Güzeltaş
I. Oturum: Çocuklarda Normal EKG Özellikleri ve Klinik Pratikteki Yeri
Oturum Başkanları: Alper Güzeltaş, Yakup Ergül
09.00-09.30 Çocuklarda EKG çekilmesi, kalibrasyon, yaşa göre normalleri ve standartları Selman Gökalp
09.30-10.00 Çocuklarda EKG’nin sistematik yorumlanması Hasan Candaş Kafalı
10.00-10.30 Tartışma
10.30-11.00 KAHVE ARASI
II. Oturum: Çocuklarda İleti Bozukluğu, Hipertrofi ve Elektrolit Dengesizliğinde EKG
Oturum Başkanları: Ayşe İnci Yıldırım, Mehmet Karacan
11.00 - 11.20 Sinüs ve AV Nod ileti bozukluklarında EKG İsa Özyılmaz
11.20 - 11.40 EKG’de odacık hipertrofisi ve dilatasyonunun değerlendirilmesi Canan Yolcu
11.40 - 12.00 Elektrolit bozukluklarının EKG üzerine etkileri Elif Erolu
12.00-13.00 ÖĞLE ARASI
III. Oturum: Çocuklarda Sık Görülen Ritim Bozuklukları
Oturum Başkanları: Celal Akdeniz, İ. Halil Demir
13.00-13.20 Dar QRS taşikardilerin değerlendirilmesi ve ayırıcı tanısı Gülhan Tunca Şahin
13.20-13.40 Geniş QRS taşikardilerin değerlendirilmesi ve ayırıcı tanısı Şevket Ballı
13.40-14.00 İyon kanal hastalıkları ve EKG Sertaç Hanedan Onan
14.00-14.30 Tartışma
14.30-15.00 KAHVE ARASI
IV. Oturum: Çocuklarda Spesifik Durumlarda EKG: Tanıya ne Kadar Yardımcı?
Oturum Başkanları: Taliha Öner, İ. Cansaran Tanıdır
15.00-15.20 Perikardit-Miyokardit şüphesinde EKG Muhammed Karabulut
15.20-15.40 Kalp ameliyatı geçirmiş çocuklarda EKG’de nelere dikkat edelim? İlker Kemal Yücel
15.40-16.00 Sık görülen zehirlenmelerin tanısında EKG M. Bedir Akyol
16.00-16.30 Tartışma
16.30 Kapanış, Kurs Belgelerinin Dağıtımı

08.30-09.00 Kayıt ve Açılış Konuşmaları
09.00-09.20 Lomber ponksiyon Lütfiye Şahin Keskin
09.20-09.50 Umbilikal arter ve ven kateterizasyonu Alper Divarcı
09.50-10.10 İntraosseöz girişim ve kemik iliği aspirasyonu Mustafa Oğur
10.10-10.30 Nazogastrik sonda uygulaması ve mide lavajı Alper Divarcı
10.30-11.00 KAHVE ARASI
11.00-11.30 Endotrakeal entübasyon (yenidoğan ve çocuk) Mustafa Oğur, Alper Divarcı
11.30-12.00 Torasentez ve parsentez uygulamaları Emin Menentoğlu
12.00-13.00 ÖĞLE ARASI
13.00-13.20 Mesane sonda uygulaması ve suprapubik aspirasyon Lütfiye Şahin Keskin
13.20-13.30 Soru ve Cevap
13.30-14.30 Maket Eşliğinde Pratik (5 masa)
Esra Şevketoğlu, Evrim Kıray Baş, Lütfiye Şahin Keskin,
Alper Divarcı, Mustafa Oğur, Emin Mementoğlu
14.30-15.00 KAHVE ARASI
15.00-16.30 Maket Eşliğinde Pratik (5 masa)
Esra Şevketoğlu, Evrim Kıray Baş, Lütfiye Şahin Keskin,
Alper Divarcı, Mustafa Oğur, Emin Mementoğlu
16.30 Kapanış, Kurs Belgelerinin Dağıtımı

08.30-09.00 Kayıt ve Açılış Konuşmaları
09.00-09.30 Çocuk sağlığı izlem prensipleri Gülbin Gökçay
09.30-10.00 Çocuk sağlığı izleminde taramalar Nilgün Çöl
10.00-10.30 Büyümenin izlenmesi Nahide Haykır Zehir
10.30-11.00 KAHVE ARASI
11.00-11.30 Gelişimin izlenmesi ve desteklenmesi Gizem Kara Elitok
11.30-12.00 İzlemde aşı uygulamaları Gonca Keskindemirci
12.00-13.00 ÖĞLE ARASI
13.00-13.30 Emzirme danışmanlığı Öykü Aşkan
13.30-14.00 Tamamlayıcı beslenme Bahar Kural
14.00-14.30 Çocuk bakımında sık karşılaşılan sorunlar Pınar Yılmazbaş
14.30-15.00 KAHVE ARASI
15.00-15.30 Sağlıklı uyku alışkanlığı Perran Boran
15.30-16.00 Sağlıklı beslenme alışkanlığı Merve Erdemir Kula
16.00-16.30 Sorular ve tartışma
16.30 Kapanış, Kurs Belgelerinin Dağıtımı

08.30-09.00 Kayıt ve Açılış Konuşmaları
09.00-09.30 Solunumun temel fizyolojisi ve mekanik ventilasyona giriş H. Sinan Uslu
09.30-09.50 Nazal CPAP ve noninvaziv ventilasyon: Doğumhanedeki uygulamalar Yekta Öncel
09.50-10.10 Nazal CPAP ve noninvaziv ventilasyon: Yoğun bakımdaki uygulamalar Hasan Avşar
10.10-10.30 Surfaktan uygulama metodları Melek Akar
10.30-11.00 KAHVE ARASI
11.00-11.30 Konvansiyonel ventilasyon yöntemleri M. Kenan Kanburoğlu
11.30-12.00 Yüksek frekanslı ventilasyonda temel yaklaşım Tolga Çelik
12.00-13.00 ÖĞLE ARASI
13.00-13.30 Kan gazı değerlendirilmesi Fatih Bolat
13.30-13.50 Ventilatördeki hastanın bakımı ve izlemi Duygu Besnili Acar
13.50-14.15 Ventilatörden ayırma Mesut Dursun
14.15-14.30 KAHVE ARASI
14.30-16.30 Mekanik Ventilatör uygulamaları - Vaka sunumları/Püf noktaları
RDS’li bebeğin yönetimi Ömer Güran
TTN’li bebeğin yönetimi Bülent Güzel
Persistan pulmoner hipertansiyonlu bebeğin yönetimi Ozan Uzunhan
Mekonyum aspirasyonu olan bebeğin yönetimi Emre Dinçer
Pnömotorakslı bebeğin yönetimi Ahmet Tellioğlu
Pulmoner hemorajili bebeğin yönetimi Selda Arslan
16.30 Kapanış, Kurs Belgelerinin Dağıtımı

08.30-09.00 Kayıt ve Açılış Konuşmaları
09.00-09.30 Ergen sağlığında tanımlar ve ergen dostu sağlık hizmeti Hüseyin Dağ
09.30-10.00 Ergenlerde fiziksel ve pubertal gelişim Meltem Erol
10.00-10.30 Ergenlerde iletişim ve psikososyal değerlendirme Aylin Yetim Şahin
10.30-11.00 KAHVE ARASI
11.00-11.30 Ergenin psikolog ve sosyal hizmet uzmanı gözüyle değerlendirilmesi Derya Toparlak, Kemal Güdek
11.30-12.00 Ergenin fizik muayenesindeki incelikler ve dikkat edilmesi gereken unsurlar Özlem Ketenci Altıkardeşler
12:00-13:00 ÖĞLE ARASI
13:00-13:30 Ergenlerde koruyucu sağlık hizmetleri Melike Tuğrul Aksakal
13.30-14.00 Ergenlerde sık görülen bazı organik ve organik olmayan bozukluklar Hüseyin Dağ
14.00-14.30 Ergenlerde sık görülen psikiyatrik bozukluklar Seher Akbaş
14.30-15.00 KAHVE ARASI
15.00-15.30 Ergenlerde sık görülen jinekolojik sorunlar Özlem Dural
15.30-16.15 Olgu örnekleriyle ergene yaklaşım
16.15-16.30 Kapanış, Kurs Belgelerinin Dağıtımı

09.00-10.00 Genel Pediatri
Oturum Başkanları:
Sami Hatipoğlu, Çağatay Nuhoğlu
Çocuk İzleminde:
Mineral ekleyelim mi? Ayşe Şahin
Vitamin ekleyelim mi? Gamze Özgürhan
10.00-11.00
UYDU SEMPOZYUMU
Oturum Başkanı:
Ali Bülbül
İmmünmodülasyon ve İnferrin İlke Mungan Akın
11.00-11.45 Açılış Konuşmaları
Kamil Şahin: Düzenleme Kurulu Adına
Ali Bülbül: Çocuk Dostları Derneği Başkanı
Asiye Nuhoğlu: Çocuk Dostları Derneği Onursal Başkanı
Cevdet Erdöl: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü
11.45-12.30 TRT İstanbul Radyosu Çoksesli Çocuk Korosu Konseri
12.30-13.30 ÖĞLE ARASI
13.30-14.30 Temel Yenidoğan Sağlığında Güncellemeler
Oturum Başkanları:
Esin Koç, Ali Bülbül
Sarılık izlemindeki değişiklikler Ebru Türkoğlu Ünal
Doğum odası yönetimindeki değişiklikler Esra Arun Özer
14.30-15.30 Değişen Dünya, Değişen Enfeksiyonlar ve Tedaviler
Oturum Başkanları:
Nazan Dalgıç
Konuşmacılar: Ateş Kara, Hasan Tezer
15.30-16.00 KAHVE ARASI
16.00-17.00 Deprem ve Yaşam
Oturum Başkanları:
Asiye Nuhoğlu
Konuşmacı: Caner İmren
17.00-18.00 SÖZLÜ BİLDİRİLER - 1 (SS-01 / SS-10)
Oturum Başkanları:
Seda Geylani Güleç, Çağatay Nuhoğlu

09.00-10.00 Acil Pediatri
Oturum Başkanları:
Esra Şevketoğlu, Güntülü Şık
Zehirlenmelere olgularla yaklaşım Seher Erdoğan
Kardiyopulmoner resüsitasyonda güncellemeler Süleyman Bayraktar
10.00-11.00 Pediatrik Metabolizma Oturumu
Oturum Başkanları:
Mübeccel Demirkol, Hasan Önal
Hangi hastada metabolik hastalık düşünelim? Tanyel Zübarioğlu
Metabolik hastalıkların yönetiminde yeni gelişmeler İlyas Okur
11.00-12.30 AÇILIŞ KONUŞMALARI A SALONU
12.30-13.30 ÖĞLE ARASI
13.30-14.30 Pediatrik Alerji Oturumu
Oturum Başkanları:
Zeynep Tamay, Mustafa Atilla Nursoy
Astım basamak tedavisi - GINA rehberi Himmet Haluk Akar
İlaç alerjileri Özlem Cavkaytar
14.30-15.30 Pediatrik Hematoloji Oturumu
Oturum Başkanları:
Ali Ayçiçek, Ayşegül Ünüvar
Olgularla pediatri pratiğinde anemiye yaklaşım Emine Türkkan
15.30-16.00 KAHVE ARASI
16.00-17.00 Nörolojik Aciller
Oturum Başkanları:
İhsan Kafadar, Gülşen Köse
Konvülziyon Pınar Arıcan
Bilinç değişikliği Nilüfer Eldeş
Baş ağrısı Betül Kılıç
17.00-18.00 SÖZLÜ BİLDİRİLER - 2 (SS-11 / SS-20)
Oturum Başkanları:
Rabia Gönül Sezer, Hüseyin Dağ

09.00-10.00 Beslenme Paneli - 1
Sağlıklı Çocuk Beslenmesinde Annelerin Sık Sorduğu Sorular
Panel Moderatörü:
Nafiye Urgancı
Bebek beslenmesinde tamamlayıcı beslenme; ilk hangi besinler ile başlayalım? Günsel Kutluk
Bebeğim çok kusuyor; nasıl beslemeliyim? Ayşe Merve Usta
10.00-11.00 Beslenme Paneli - 2
Sağlıklı Çocuk Beslenmesinde Annelerin Sık Sorduğu Sorular
Panel Moderatörü:
Nafiye Urgancı
Bebeğim çok gazlı ne yapmalıyım? Nelgin Gerenli
Bebeğim kabız oldu, nasıl besleyeyim? Nevzat Aykut Bayrak
11.00-12.30 AÇILIŞ KONUŞMALARI A SALONU
12.30-13.30 ÖĞLE ARASI
13.30-14.30 Dijital Bozucuların Pediatride Etkileri
Oturum Başkanları:
Oya Ercan, Alper Güzeltaş
Kardiyolojik Yakup Ergül
Endokrin Fatma Dursun
Göz Turgay Uçak
14.30-15.30 Doğumhanede Zor Olguların Yönetimi
Oturum Başkanları:
Özgül Salihoğlu, Yasemin Akın
Doğum travmaları Muhittin Çelik
Hipotermi Tuğba Erener Ercan
15.30-16.00 KAHVE ARASI
16.00-17.00 Pediatrik Enfeksiyon Hastalıklarında Bermuda Şeytan Üçgeni
Oturum Başkanları:
Nevin Hatipoğlu, Nazan Dalgıç
RSV Ayşe Büyükçam
Inflüenza Sevgen Tanır Başaranoğlu
Rhinovirüs Eda Kepenekli Kadayıfçı
17.00-18.00 SÖZLÜ BİLDİRİLER - 3 (SS-21 / SS-30)
Oturum Başkanları:
Özben Ceylan, Yakup Ergül

09.00-10:00 Genişletilmiş Yenidoğan Taramaları
Oturum Başkanları:
Emel Altuncu, Şahin Hamilçıkan
Günümüzde taramalarda son durum Gökhan Büyükkale
Gelecekte taramalar hedefler ne olmalı? Elif Özalkaya
11.00-12.30 AÇILIŞ KONUŞMALARI A SALONU
12.30-13.30 ÖĞLE ARASI
13.30-14.30 SÖZLÜ BİLDİRİLER - TARTIŞMALI OLGULAR (SS-73 / SS-84)
Oturum Başkanları:
Özlem Bostan Gayret, Rabia Gönül Sezer
14.30-15.30 Pediatrik Kardiyoloji
Oturum Başkanları:
Murat Şahin, Erkut Öztürk
ARA tanı ve tedavisinde klavuzlar eşliğinde yenilikler Özben Ceylan
Çocuklarda spor öncesi kardiyolojik değerlendirme nasıl olmalıdır? Pelin Ayyıldız
15.30-16.00 KAHVE ARASI
16.00-17.00 Pediatrik Nefroloji
Oturum Başkanları:
Hasan Dursun, Sebahat Tülpar
İşeme bozukluklarına nasıl yaklaşayım? Nida Dinçel
İdrar yolu enfeksiyonlarında klavuzlar ne diyor? Sevgi Yavuz
17.00-18.00 SÖZLÜ BİLDİRİLER - 4 (SS-31 / SS-40)
Oturum Başkanları:
Yelda Türkmenoğlu, Evrim Kıray Baş

08.30-09.00 Kayıt ve Açılış Konuşmaları
09.00-09.30 Bir tarama aracı olarak yenidoğan muayenesi Ayşegül Uslu
09.30-10.00 Aile hekimliği gözüyle yenidoğana bakış Memet Taşkın Egici
10.00-10.30 Baş-boyun muayenesi Didem Arman
Solunum S. Kardiyovasküler S. muayenesi Didem Arman
10.30-11.00 KAHVE ARASI
11.00-11.30 Gastrointestinal S., Genital S. muayenesi, Gelişimsel Kalça Displazisi Nursu Kara
Nörolojik muayene Nursu Kara
11.30-12.00 Olgu tartışmaları - 1 Adem Gül
12.00-13.00 ÖĞLE ARASI
13.00-13.30 Olgu tartışmaları - 2 Adem Gül
13.30-14.00 Yenidoğanda alarm bulguları Gamze Özgürhan
14.00-14.30 Doğum sonrası ilk 7 günde takip Buse Özer Bekmez
14.30-15.00 KAHVE ARASI
15.00-15.30 Yenidoğan taramaları Esra Ağırgöl
15.30-16.00 Yenidoğan sarılığı Ebru Erol
16.00-16.30 Video ile yenidoğan muayenesinde önemli noktalar  
16.30 Kapanış, Kurs Belgelerinin Dağıtımı

08.30-09.00 SÖZLÜ BİLDİRİLER - 5 (SS-41 / SS-45)
Oturum Başkanları:
Ayşe Şahin, Didem Arman
09.00-10.00 Pediatrik Romatoloji: Periyodik Ateş Sendromları
Oturum Başkanları:
Özgür Kasapçapur, Betül Sözeri
PFAPA ve diğer otoinflamatuvar hastalıklar Mustafa Çakan
FMF Gül Özçelik
10.00-11.00 Nebulizasyon Tedavisinde Bitmeyen Senfoni
Oturum Başkanı:
Nazan Dalgıç
Konuşmacı: Bülent Karadağ
11.00-11.30 KAHVE ARASI
11.30-12.30 Preterm Bebeğin İzleminde Son Gelişmeler
Oturum Başkanları:
Hasan Sinan Uslu, Güner Karatekin
ROP izlemi Ahmet Yağmur Baş
Büyüme ve aşılama izlemi Emre Canpolat
12.30-13.30 ÖĞLE ARASI
13.30-14.30 Yenidoğan Parenteral Beslenmesinde Yenilikler
Oturum Başkanları:
Fahri Ovalı, Merih Çetinkaya
Yenidoğan ünitelerinde TPN’nin önemi Emrah Can
Standart mı? Bireyselleştirilmiş mi? Suna Oğuz
14.30-15.30 Oturum Başkanları: Serdar Cömert, Ayşegül Zenciroğlu
Yenidoğanda hangi damar yolunu ne zaman seçeyim? Umut Zübarioğlu
NİCU hastane kaynaklı enfeksiyonları engelleme stratejileri Sadık Yurttutan
15.30-16.00 KAHVE ARASI
16.00-16.30 Deprem Felaketinin Ardından - İlk Saatlerden Bugüne
Oturum Başkanı:
Ayşe Merve Usta
Konuşmacılar: Yadigar Öztürk, Hande Kandemir, Zeynep Begüm Baysal, Şeyma Gümüş
16.30-17.30 ASİSTANLAR YARIŞIYOR – KAPANIŞ

08.30-09.00 SÖZLÜ BİLDİRİLER - 6 (SS-46 / SS-50)
Oturum Başkanları:
Meltem Erol, Kazım Öztarhan
09.00-10.00 Pediatri & Çocuk Cerrahi Kesişim Noktaları; Bu Hasta Kimin Hastası? Olgu Örnekleriyle Karın Ağrısı ile Başvuran Çocuk
Oturum Başkanları:
Ayşe Merve Usta, Nihat Sever
Ne zaman cerrahi? Çetin Ali Karadağ
Ne zaman cerrahi olmayan neden düşünmeliyiz? Esra Polat
Olgu Örnekleriyle Yabancı Cisim & Korozif Madde İçen Çocukların Yönetimi
Oturum Başkanları:
Günsel Kutluk, Ali İhsan Dokucu
Korozif madde içen çocuk acilde yönetimi Nafiye Urgancı
Yabancı cisim yutan çocuk acilde yönetimi Abdullah Yıldız
10.00-11.00 Yenidoğan Sağlığı ile İlgili Sorularınızı Cevaplıyoruz?
Oturum Başkanları:
Zeynep İnce, Mehmet Vural
Akut solunum yetersizliğine yaklaşım - RDS Tuğba Gürsoy
Kronik solunum yetersizliğine yaklaşım - BPD Cüneyt Tayman
11.00-11.30 KAHVE ARASI
11.30-12.30 Çocuk Yoğun Bakım
Oturum Başkanları:
Agop Çıtak, Kazım Öztarhan
Akut sıvı replasmanı Demet Demirkol
Beyin ödemine yaklaşım Esra Şevketoğlu
12.30-13.30 ÖĞLE ARASI
13.30-14.30 Ne zaman Pediatrik Endokrin Konsültasyonu İsteyelim?
Oturum Başkanları:
Ahmet Uçar, Firdevs Baş
Büyüme gelişme izleminde Heves Kırmızıbekmez
Püberte izleminde Esra Papatya
14.30-15.30 İklim Değişikliğinin Etkileri
Oturum Başkanları:
Yakup Çağ, Vefik Arıca
Çocuk sağlığına etkisi Sıdıka Songül Yalçın
Bireylere düşen görevler Özlem Bostan Gayret
15.30-16.00 KAHVE ARASI
16.00-16.30 Oturum Başkanları: Evrim Kıray Baş, İlke Mungan Akın
İnfantil kolik yönetimi Ömer Erdeve
16.30-17.30 ASİSTANLAR YARIŞIYOR – KAPANIŞ (A Salonu)

08.30-09.00 SÖZLÜ BİLDİRİLER - 7 (SS-51 / SS-55)
Oturum Başkanları:
Sadık Yurttutan, Ebru Türkoğlu Ünal
09.00-10.00 Yenidoğanda 5N1K sorularına cevap arıyoruz?
Oturum Başkanları:
Ayhan Taştekin, Asuman Çoban
Eritrosit transfüzyonu Ünal Sarıkabadayı
PDA kapatması Cumhur Aydemir
Polisitemide parsiyel kan değişimi Fatma Kaya Narter
10.00-11.00 Pediatride Hukuksal Sorunlar
Oturum Başkanları:
Murat Elevli, Seda Geylani Güleç
Pediatride olgularla malpraktis sorunları Kamil Şahin, Adem Karbuz
11.00-11.30 KAHVE ARASI
11.30-12.30 Çağımızda Artan Alerjik Hastalıkları Gözden Geçiriyoruz
Oturum Başkanları:
Halil Çeliksoy, Pınar Gökmirza Özdemir
Besin Alerjileri Deniz Özçeker
Allerjik Rinit Ceren Can
Atopik dermatit - Ürtiker Mehmet Yaşar Özkars
12.30-13.30 ÖĞLE ARASI
13.30-14.30 Ergen Sağlığı
Oturum Başkanları:
Rabia Gönül Sezer, Derya Büyükkayhan
Ergenlerde üç silahşörler
Öfke kontrolü Hüseyin Dağ
Anksiyite kontrolü Meltem Erol
Akran zorbalığı Raziye Dut
14.30-15.30 Pediatrik Genetik
Oturum Başkanları:
Memnune Yüksel Apak, Meltem Erol
Mozaizim: Hangi bulgular hangi hastalıkları işaret ediyor ? Hülya Kayserili
Çocukluk çağında genetik tanı grupları ve genetik tetkik endikasyonları Elif Yılmaz Güleç
15.30-16.00 KAHVE ARASI
16.00-16.30 Akılcı İlaç Kullanımı
Oturum Başkanları:
Nazan Dalgıç, Canan Caymaz
Deri - Yumuşak doku Burcu Bursal Duramaz
16.30-17.30 ASİSTANLAR YARIŞIYOR – KAPANIŞ (A Salonu)

08.30-09.00 SÖZLÜ BİLDİRİLER - 8 (SS-56 / SS-59)
Oturum Başkanları:
Çağatay Nuhoğlu, Emine Türkkan
09.00-10.00 Pediatrik Alerji
Oturum Başkanları:
Gizem Kara Elitok,Pınar Yılmazbaş
Allerjik Çocuklarda Aşılama Sevgi Sipahi Çimen
Astımlı Çocuklarda Üst Solunum Yolları Disfonksiyonu Ayşe Süleyman
10.00-11.00 SÖZLÜ BİLDİRİLER - 9 (SS-61 / SS-72)
Oturum Başkanları:
Umut Zübarioğlu, Mesut Dursun
11:00-11:30 KAHVE ARASI
11.30-12.30 Uzmanına Danışalım
Oturum Başkanları:
Nedim Samancı, Leyla Karadeniz
Olgularla yenidoğan hipoglisemisi Avidan Kızılelma
Olgularla yenidoğan konvülziyonları Törehan Aslan
12.30-13.30 ÖĞLE ARASI
13.30-14.30 Olgularla Hiperinflamasyon Sendromları
Oturum Başkanları:
Suar Çakı Kılıç, Emine Türkkan
Primer hemofagositik lenfohistiyositoz Serap Karaman
Makrofaj aktivasyon sendromu Oya Köker Turan
14.30-15.30 Uzmanına Danışalım
Pediatrist ve Aile İçin Zor Çocuklar
Oturum Başkanları:
Sami Hatipoğlu, Çağatay Nuhoğlu
Uykusuz çocuk Vedat Baş
Acil serviste çocuk Fatma Çağlar
15.30-16.00 KAHVE ARASI
16.30-17.30 ASİSTANLAR YARIŞIYOR – KAPANIŞ (A Salonu)

08.15-08.30 Kayıt ve Açılış Konuşmaları
08.30-09.00 Mekanik ventilasyonun temel kavramları Şule Özdemir
09.00-09.30 Kime? Ne zaman? Mekanik ventilasyon Eda Çeçen
09.30-10.00 Entübasyon ve ekstübasyonda rolümüz Türkan Şimşek
10.00-10.30 Non invaziv ventilasyonda bebek bakımı Melek Selamaz
10.30-11.00 KAHVE ARASI
11.00-11.30 İnvaziv ventilasyonda bebek bakımı Nehir Ulu Öğüt
11.30-12.00 Ventilatördeki bebek için fizyoterapi uygulamaları Aysun Yılmaz
12.00 Kapanış, Kurs Belgelerinin Dağıtımı

13.00-13.30 İlaç uygulamaları İlke Tanır Ertürk
13.30-14.00 Oksijen uygulamaları Melih Çakır
14.00-14.30 Monitörizasyon ve vital bulguların değerlendirilmesi Esma Seyyar
14.30-15.00 Sık yapılan girişimsel işlemler ve bakım Hamide Günay
15.00-15.30 KAHVE ARASI
15.30-16.00 Kültür alınması ve dikkat edilmesi gereken hususlar Gülsün Atar
16.00-16.30 Kan ve kan ürünleri uygulamaları Büşra Nur Ceylan
16.30-17.00 Çocuk hasta nakil ve taburculuk yaklaşımı Seda Aksu
17.00-17.30 Kapanış, Kurs Belgelerinin Dağıtımı

  Oturum Başkanları Bildiri No
1. Grup Halil Uğur Hatipoğlu Senem Ayça TP-02/TP-03/
TP-04/TP-05/ TP-06/ TP-07/ TP-08/
TP-09/TP-10/TP-11/TP-12
2. Grup Mahmut Caner Us Fatma Çağlar TP-013/TP-14/TP-15/
TP-16/TP-17/ TP-18/ TP-19/ TP-20/
TP-22/TP-23/TP-24
3. Grup Burcu Cebeci Hasan Avşar TP-25/TP-26/TP-27/
TP-28/TP-29/ TP-30/ TP-31/ TP-32/
TP-33/TP-34/TP-35
4. Grup Duygu Açar TP-37/TP-38/TP39/
TP-40/TP-41/ TP-42/ TP-43/ TP-44/
TP-45/TP-46/TP-47/TP-48
5. Grup Muhittin Çelik TP-49/TP-50/TP51/
TP-52/TP-53/ TP-54/ TP-55/ TP-56/
TP-57/TP-58/TP-59/TP-60
6. Grup Ömer Güran TP-61/TP-62/TP63/
TP-64/TP-65/ TP-66/ TP-67/TP-69/
TP-70/TP-71/TP-72
7. Grup Mesut Dursun TP-73/TP-74/TP75/
TP-76/TP-77/ TP-78/ TP-80/TP-81/
TP-82/TP-83/TP-84
8. Grup Nursu Kara Esra Ağırgöl TP-85/TP-86/TP87/
TP-88/TP-89/ TP-91/ TP-92/TP-93/
TP-94/TP-95/TP-96