Gün

Saat

Dakika

Saniye
  • 9

    Mart

    Kongre Başlangıç Tarihi
  • 11

    Mart

    Kongre Bitiş Tarihi

Kurslar

9 Mart 2023, Perşembe

09.00 Kayıt ve Açılış Konuşmaları
09.00-09.25 Çocuk polikliniğinde beslenme durumunun değerlendirilmesi Nevzat Aykut Bayrak
09.30-09.55 Enteral beslenmenin gerekli olduğu durumlar, endikasyon ve kontrendikasyonları Esra Polat
10.00-10.25 Enteral ürünlerin uygulama şekilleri, veriliş yöntemleri Nafiye Urgancı
10.30-11.00 KAHVE ARASI
11.00-11.25 Enteral beslenme ürünlerinin içerikleri Nelgin Gerenli
11.30-11.55 Enteral beslenmede ürün çeşitleri Günsel Kutluk
12.00-13.00 ÖĞLE ARASI
13.00-13.25 Hastalığa özel enteral beslenme ürünleri Sebahat Çam
13.30-13.55 Hafif orta malnutrisyonlu çocukta enteral beslenme Ayşe Merve Usta
14.00-14.25 Olgu örnekleriyle enteral beslenme (Nörolojik problemli çocukta) Birol Öztürk
14.30-15.00 KAHVE ARASI
15.00-15.25 Olgu örnekleriyle enteral beslenme (Yoğun bakımda yatan çocukta) Hatice Kup
15.30-15.55 Olgu örnekleriyle enteral beslenme (Besin alerjik çocukta) Özlem Kalaycık Şengül
16.00 Kapanış, Kurs Belgelerinin Dağıtımı

08.45-09.00 Kayıt ve Açılış Konuşmaları Alper Güzeltaş
I. Oturum: Çocuklarda Normal EKG Özellikleri ve Klinik Pratikteki Yeri
Oturum Başkanları: Alper Güzeltaş, Yakup Ergül
09.00-09.30 Çocuklarda EKG çekilmesi, kalibrasyon, yaşa göre normalleri ve standartları Selman Gökalp
09.30-10.00 Çocuklarda EKG’nin sistematik yorumlanması Hasan Candaş Kafalı
10.00-10.30 Tartışma
10.30-11.00 KAHVE ARASI
II. Oturum: Çocuklarda İleti Bozukluğu, Hipertrofi ve Elektrolit Dengesizliğinde EKG
Oturum Başkanları: Ayşe İnce Yıldırım, Mehmet Karacan
11.00 - 11.20 Sinüs ve AV Nod ileti bozukluklarında EKG İsa Özyılmaz
11.20 - 11.40 EKG’de odacık hipertrofisi ve dilatasyonunun değerlendirilmesi Canan Yolcu
11.40 - 12.00 Elektrolit bozukluklarının EKG üzerine etkileri Elif Erolu
12.00-13.00 ÖĞLE ARASI
III. Oturum: Çocuklarda Sık Görülen Ritim Bozuklukları
Oturum Başkanları: Celal Akdeniz, İ. Halil Demir
13.00-13.20 Dar QRS taşikardilerin değerlendirilmesi ve ayırıcı tanısı Gülhan Tunca Şahin
13.20-13.40 Geniş QRS taşikardilerin değerlendirilmesi ve ayırıcı tanısı Şevket Ballı
13.40-14.00 İyon kanal hastalıkları ve EKG Sertaç Hanedan Onan
14.00-14.30 Tartışma
14.30-15.00 KAHVE ARASI
IV. Oturum: Çocuklarda Spesifik Durumlarda EKG: Tanıya ne Kadar Yardımcı?
Oturum Başkanları: Taliha Öner, İ. Cansaran Tanıdır
15.00-15.20 Perikardit-Miyokardit şüphesinde EKG Muhammed Karabulut
15.20-15.40 Kalp ameliyatı geçirmiş çocuklarda EKG’de nelere dikkat edelim? İlker Kemal Yücel
15.40-16.00 Sık görülen zehirlenmelerin tanısında EKG M. Bedir Akyol
16.00-16.30 Tartışma
16.30 Kapanış, Kurs Belgelerinin Dağıtımı

08.30-09.00 Kayıt ve Açılış Konuşmaları
09.00-09.20 Lomber ponksiyon Lütfiye Şahin Keskin
09.20-09.50 Umbilikal arter ve ven kateterizasyonu Alper Divarcı
09.50-10.10 İntraosseöz girişim ve kemik iliği aspirasyonu Mustafa Oğur
10.10-10.30 Nazogastrik sonda uygulaması ve mide lavajı Alper Divarcı
10.30-11.00 KAHVE ARASI
11.00-11.30 Endotrakeal entübasyon (yenidoğan ve çocuk) Mustafa Oğur, Alper Divarcı
11.30-12.00 Torasentez ve parsentez uygulamaları Emin Menentoğlu
12.00-13.00 ÖĞLE ARASI
13.00-13.20 Mesane sonda uygulaması ve suprapubik aspirasyon Lütfiye Şahin Keskin
13.20-13.30 Soru ve Cevap
13.30-14.30 Maket Eşliğinde Pratik (5 masa)
Esra Şevketoğlu, Evrim Kıray Baş, Lütfiye Şahin Keskin,
Alper Divarcı, Mustafa Oğur, Emin Mementoğlu
14.30-15.00 KAHVE ARASI
15.00-16.30 Maket Eşliğinde Pratik (5 masa)
Esra Şevketoğlu, Evrim Kıray Baş, Lütfiye Şahin Keskin,
Alper Divarcı, Mustafa Oğur, Emin Mementoğlu
16.30 Kapanış, Kurs Belgelerinin Dağıtımı

08.30-09.00 Kayıt ve Açılış Konuşmaları
09.00-09.30 Çocuk sağlığı izlem prensipleri Gülbin Gökçay
09.30-10.00 Çocuk sağlığı izleminde taramalar Nilgün Çöl
10.00-10.30 Büyümenin izlenmesi Nahide Haykır Zehir
10.30-11.00 KAHVE ARASI
11.00-11.30 Gelişimin izlenmesi ve desteklenmesi Gizem Kara Elitok
11.30-12.00 İzlemde aşı uygulamaları Gonca Keskindemirci
12.00-13.00 ÖĞLE ARASI
13.00-13.30 Emzirme danışmanlığı Öykü Aşkan
13.30-14.00 Tamamlayıcı beslenme Bahar Kural
14.00-14.30 Çocuk bakımında sık karşılaşılan sorunlar Pınar Yılmazbaş
14.30-15.00 KAHVE ARASI
15.00-15.30 Sağlıklı uyku alışkanlığı Perran Boran
15.30-16.00 Sağlıklı beslenme alışkanlığı Merve Erdemir Kula
16.00-16.30 Sorular ve tartışma
16.30 Kapanış, Kurs Belgelerinin Dağıtımı

08.30-09.00 Kayıt ve Açılış Konuşmaları
09.00-09.30 Solunumun temel fizyolojisi ve mekanik ventilasyona giriş Ali Haydar Turhan
09.30-09.50 Nazal CPAP ve noninvaziv ventilasyon: Doğumhanedeki uygulamalar Yekta Öncel
09.50-10.10 Nazal CPAP ve noninvaziv ventilasyon: Yoğun bakımdaki uygulamalar Hasan Avşar
10.10-10.30 Surfaktan uygulama metodları Melek Akar
10.30-11.00 KAHVE ARASI
11.00-11.30 Konvansiyonel ventilasyon yöntemleri M. Kenan Kanburoğlu
11.30-12.00 Yüksek frekanslı ventilasyonda temel yaklaşım Tolga Çelik
12.00-13.00 ÖĞLE ARASI
13.00-13.30 Kan gazı değerlendirilmesi Fatih Bolat
13.30-13.50 Ventilatördeki hastanın bakımı ve izlemi Duygu Besnili Acar
13.50-14.15 Ventilatörden ayırma Mesut Dursun
14.15-14.30 KAHVE ARASI
14.30-16.30 Mekanik Ventilatör uygulamaları - Vaka sunumları/Püf noktaları
RDS’li bebeğin yönetimi Ömer Güran
TTN’li bebeğin yönetimi Bülent Güzel
Persistan pulmoner hipertansiyonlu bebeğin yönetimi Ozan Uzunhan
Mekonyum aspirasyonu olan bebeğin yönetimi Emre Dinçer
Pnömotorakslı bebeğin yönetimi Ahmet Tellioğlu
Pulmoner hemorajili bebeğin yönetimi Selda Arslan
16.30 Kapanış, Kurs Belgelerinin Dağıtımı

08.30-09.00 Kayıt ve Açılış Konuşmaları
09.00-09.30 Ergen sağlığında tanımlar ve ergen dostu sağlık hizmeti Hüseyin Dağ
09.30-10.00 Ergenlerde fiziksel ve pubertal gelişim Meltem Erol
10.00-10.30 Ergenlerde iletişim ve psikososyal değerlendirme Aylin Yetim Şahin
10.30-11.00 KAHVE ARASI
11.00-11.30 Ergenin psikolog ve sosyal hizmet uzmanı gözüyle değerlendirilmesi Derya Toparlak, Kemal Güdek
11.30-12.00 Ergenin fizik muayenesindeki incelikler ve dikkat edilmesi gereken unsurlar Özlem Altıkardeşler
12:00-13:00 ÖĞLE ARASI
13:00-13:30 Ergenlerde koruyucu sağlık hizmetleri Melike Tuğrul Aksakal
13.30-14.00 Ergenlerde sık görülen organik bozukluklar Hüseyin Dağ
14.00-14.30 Ergenlerde sık görülen psikiyatrik bozukluklar Seher Akbaş
14.30-15.00 KAHVE ARASI
15.00-15.30 Ergenlerde sık görülen jinekolojik sorunlar Özlem Dural
15.30-16.15 Olgu örnekleriyle ergene yaklaşım
16.15-16.30 Kapanış, Kurs Belgelerinin Dağıtımı
10 Mart 2023, Cuma

08.30-09.00 Kayıt ve Açılış Konuşmaları
09.00-09.30 Bir tarama aracı olarak yenidoğan muayenesi Ayşegül Uslu
09.30-10.00 Aile hekimliği gözüyle yenidoğana bakış Memet Taşkın Egici
09.30-10.30 Baş-boyun muayenesi Didem Arman
Solunum S. Kardiyovasküler S. muayenesi Didem Arman
10.30-11.00 KAHVE ARASI
11.00-11.30 Gastrointestinal S., Genital S. muayenesi, Gelişimsel Kalça Displazisi Nursu Kara
Nörolojik muayene Nursu Kara
11.30-12.00 Olgu tartışmaları - 1 Adem Gül
12.00-13.00 ÖĞLE ARASI
13.00-13.30 Olgu tartışmaları - 2 Adem Gül
13.30-14.00 Yenidoğanda alarm bulguları Gamze Özgürhan
14.00-14.30 Doğum sonrası ilk 7 günde takip Buse Özer Bekmez
14.30-15.00 KAHVE ARASI
15.00-15.30 Yenidoğan taramaları Esra Ağırgöl
15.30-16.00 Yenidoğan sarılığı Ebru Erol
16.00-16.30 Video ile yenidoğan muayenesinde önemli noktalar  
16.30 Kapanış, Kurs Belgelerinin Dağıtımı
11 Mart 2023, Cumartesi

08.15-08.30 Kayıt ve Açılış Konuşmaları
08.30-09.00 Mekanik ventilasyonun temel kavramları Şule Özdemir
09.00-09.30 Kime? Ne zaman? Mekanik ventilasyon Eda Çeçen
09.30-10.00 Entübasyon ve ekstübasyonda rolümüz Türkan Şimşek
10.00-10.30 Non invaziv ventilasyonda bebek bakımı Melek Selalmaz
10.30-11.00 KAHVE ARASI
11.00-11.30 İnvaziv ventilasyonda bebek bakımı Nehir Ulu Öğüt
11.30-12.00 Ventilatördeki bebek için fizyoterapi uygulamaları Aysun Yılmaz
12.00 Kapanış, Kurs Belgelerinin Dağıtımı

13.00-13.30 İlaç uygulamaları İlke Tanır Ertürk
13.30-14.00 Oksijen uygulamaları Melih Çakır
14.00-14.30 Monitörizasyon ve vital bulguların değerlendirilmesi Esma Seyyar
14.30-15.00 Sık yapılan girişimsel işlemler ve bakım Hamide Günay
15.00-15.30 KAHVE ARASI
15.30-16.00 Kültür alınması ve dikkat edilmesi gereken hususlar Gülsün Atar
16.00-16.30 Kan ve kan ürünleri uygulamaları Büşra Nur Ceylan
16.30-17.00 Çocuk hasta nakil ve taburculuk yaklaşımı Seda Aksu
17.00-17.30 Kapanış, Kurs Belgelerinin Dağıtımı